โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น พร้อมเปิดตัวอาคารใหม่ “TK Grand Convention” ตอบโจทย์ลูกค้า สัมมนา จัดเลี้ยง

คุณธีระพัฒน์ พันธุ์เสงี่ยม รองประธานกรรมการ  กล่าวว่า โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น...

Read More