Category: ธรรมทัวร์

มหัศจรรย์ ฟ้าเปิด เทวดารับรู้ ในงานเททองหล่อสร้างองค์พระพิฆเนศปางลีลาประทานพรเงินล้าน 8 พระกร

  คุณธวัชชัย โอสถานนท์ หรือคุณโทนี่ นักเต้น อมิตตาทาทายัง พร้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตร...

Read More

 “โทนี่ นักเต้น อมิตา ทาทา ยัง” จัดทริป ทัวร์บุญทัวร์ธรรม เปิดวัง เปิดทรัพย์ บวงสรวงปู่ศรีสุทโธกับย่าศรีปทุมา  โดยพระครูบาญาณภัทร ภททจาโรและอาจารย์ อิศเรศวรณ์

  ทริปทัวร์บุญครั้งนี้เกิดจากแรงศรัทธาของผู้ที่ติดตาม “โทนี่ นักเต้น อมิตา ทาทา ยัง”...

Read More

กราบสักการะหลวงพ่ออมรินทราเมศร์ อายุกว่า 200 ปี ณ วัดอมรินทราราม

ชาวไทยมีความใกล้ชิดผูกพันกับวัดมาช้านาน ไม่เพียงแต่วัดจะเป็นสถานที่ทำบุญ แหล่งผ่อนคลายสงบจิตสงบใจ ...

Read More
Loading