Category: ตามดูผู้นำ

อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน เดินหน้าผลักดันโครงการ OTOP นวัตวิถี

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าผลักดันโครงการ OTOP นวัตวิถี ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ความมั่งคั่งยั่งยืน โดยดึงวิถีชีวิตภูมิปัญญาไทย สร้างชุมชนท่องเที่ยว หวังกระจายรายได้สู่ชาวบ้าน...

Read More

อุดมสุข นิ่มเซียน” ผู้นำธุรกิจท่องเที่ยว ยึดหลักบริหารควบคู่รักษาสิ่งแวดล้อม

      อุดมสุข นิ่มเซียน นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และ...

Read More
Loading

Recent Posts

คุยกับภาครัฐตามดูผู้นำ