Author: admin

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.)ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.) จัดโครงการ“ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

          สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)...

Read More

วช. หนุน นักวิจัย สจล. ศึกษาสูตรอาหารทางสายยาง ชนิดผง หวังช่วยลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

           นักวิจัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง...

Read More

รมว.พม. เป็นสักขีพยาน 9 หน่วยงาน MOU ขับเคลื่อน “พืชทางเลือก” เศรษฐกิจฐานราก จังหวัดพิษณุโลก ตอบโจทย์ BCG

          นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.)...

Read More

CHAYO ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารช่วยเหลือประชาชนสู้โควิด-19

   คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)...

Read More

“บมจ. บูทิค คอร์ปอเรชั่น” จ่อผลิตและจัดจำหน่าย สินค้าสุขภาพกัญชาและกัญชง สู่ตลาดในประเทศไทย

บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด (“บีสโปค”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนในกลุ่มบริษัท บูทิค...

Read More

Recent Posts

Author: <span>admin</span>