Author: admin

กระบี่ โคราช เชียงราย ปักหมุดเป็นเมืองศิลปะ 3 แห่งแรกของกระทรวงวัฒนธรรม สศร. เตรียมขับเคลื่อนต่อ วางแผนงานปี 61 เพื่อกระตุ้นให้เป็นเมืองศิลปะเต็มตัว เล็งขยายเมืองศิลปะในจังหวัดอื่นที่มีความพร้อม  

            นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายผลักดันให้เกิดเมืองศิลปะขึ้น เริ่มนำร่อง 3 เมือง คือ โคราช (นครราชสีมา) เชียงราย และกระบี่ ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ไปดำเนินโครงการเมืองศิลปะตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 โดยบูรณาการการทำงานกับภาครัฐและกลุ่มศิลปินในพื้นที่ จัดทำแผนและแนวทางพัฒนาเมืองศิลปะ รวมถึงการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักให้ชุมชนในจังหวัด ปัจจุบันทั้ง 3 จังหวัด เกิดความตื่นตัวอย่างมาก มีการจัดกิจกรรม โครงการที่หลากหลายในฐานะที่เป็นเมืองศิลปะ เช่น กิจกรรมถนนสายศิลปะ กิจกรรมเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ด้วยศิลปะ ซึ่งล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานร่วมกัน นับได้ว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้ปักหมุด ทำให้เกิดเมืองศิลปะขึ้นแล้วใน 3 เมืองดังกล่าว             นายวีระ กล่าวต่อว่า โครงการเมืองศิลปะ เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ใช้ต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างภาพลักษณ์ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นโครงการต่อเนื่องที่ปรากฏในแผน 20 ปี ของกระทรวงวัฒนธรรม โดยตระหนักว่า ศิลปะสามารถดึงเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละเมืองมาต่อยอด ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนั้น ๆ สร้างรายได้และสีสันให้ผู้คน สังคม และรายได้ของจังหวัด             ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2561 สศร. มีแผนดำเนินโครงการเมืองศิลปะอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการ/กิจกรรมสำคัญหลายโครงการ ตามแผนงานพัฒนาเมืองศิลปะนั้นจะเน้นการเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม การส่งเสริมให้มีการจัดสรรพื้นที่สาธารณะของเมืองเพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินและประชาชน เปิดพื้นที่ให้ศิลปินได้แสดงงานอย่างอิสระ ได้จำหน่ายผลงานเพื่อสร้างรายได้และสร้างการเรียนรู้ของประชาชน ส่งเสริมให้มีส่วนร่วมของภาคการศึกษา เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะแก่ประชาชน  การจัดการพื้นที่ศิลปะ การจัดงานด้านศิลปะสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งหมดนี้ จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มศิลปิน ชุมชน และภาครัฐ เพื่อไปสู่การเป็นเมืองศิลปะที่แท้จริง ด้าน น.ส.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) กล่าวว่า ช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ทั้ง 3 จังหวัด มีการขับเคลื่อนอย่างมากไปสู่การเป็นเมืองศิลปะ เช่น โคราช มีความตื่นตัวอย่างมาก เกิดการรวมตัวระหว่างจังหวัด ชุมชน และกลุ่มศิลปิน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมากมาย แม้กระทั่งวัดก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วยการเปิดอาคารแปดเหลี่ยมให้เป็นพื้นที่ถาวรในการแสดงงานศิลปะ ปัจจุบัน ทั้ง 3 จังหวัดมีการวางแผนการดำเนินงานระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนใหญ่มุ่งสร้างเป็นหมู่บ้านศิลปิน...

Read More

เคเอฟซี เผยตัวจริง 10 ทีมสุดท้ายโครงการ “KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม” พัฒนาคนรุ่นใหม่ให้คิดถูก คิดต่าง พร้อมลงมือทำเพื่อสังคมที่ดีขึ้น

เคเอฟซี ประเทศไทย เผย 10 โครงการเด็ดจากทีมตัวจริง ตัวแทนจากทั่วประเทศที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายในโครงการ “KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม 2017” ปี 2 ซึ่งเป็นโครงการประกวดแผนงานและแผนพัฒนาชุมชนด้วยความคิดสร้างสรรค์ หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ตรงความต้องการของชุมชนเป้าหมาย ด้วยการนำทรัพยากรต่างๆ ของเคเอฟซีไปประยุกต์และส่งเสริมแผนงานให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด โครงการฯ นี้ได้มีการประชาสัมทพันธ์และเปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ไปยังนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ ปวส.ทั่วประเทศ ในปีนี้มีแผนงานที่ส่งเข้าประกวดกว่า 1,000 โครงงาน คณะกรรมการและทีมงานมีกระบวนการคัดเลือกและติดตามผลการพัฒนาอย่างเข้มข้นเป็นเวลากว่า 5 เดือน ในวันนี้จะเป็นการนำเสนอผลงานของ 10 ทีมสุดท้ายต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างวิชาชีพ รวมถึงผู้บริหารของเคเอฟซี ประเทศไทย จากนั้นจะเป็นการตัดสินและประกาศทีมผู้ชนะเลิศของประเทศไทย “โครงการ ‘KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม’ 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด “คิดให้ใช่…แล้วไปให้สุด” โดยทางเคเอฟซีเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพาะหลักการและกระบวนความคิดที่ถูกต้องแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ เริ่มจากการ คิดให้ใช่ ด้วยการแนะแนวทางในการค้นหาศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ภายใน และนำออกมาเป็นรูปธรรม พร้อมรู้จักนำทรัพยากรโดยรอบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ รวมถึงเข้าใจปัญหาหรือความท้าทายในสังคม และสามารถผนวกเป็นแนวทางบรรเทาปัญหาในชุมชนให้ทุเลาได้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ถัดมาเป็นการสนับสนุนให้ ไปให้สุด ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงตามแผนงานที่วางไว้ โดยเคเอฟซีให้การสนับสนุนด้านเงินทุนและทรัพยากรของร้านเคเอฟซีที่มีอยู่หลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่โครงงานและชุมชนอย่างแท้จริง 10 ทีมตัวจริงที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงงานนับพันทั่วประเทศ และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ 1. ทีม Marketingไฟท์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เสนอโครงการ “เศษอาหารมหัศจรรย์ สู่ชุมชนคนเลี้ยงปลาบ้านบางไหน” 2. ทีม ดีเด้อล่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี เสนอโครงการ “กุ๊กไก่สร้างอาชีพ คืนเด็กดีสู่สังคม” 3. ทีม ABOVE มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เสนอโครงการ “สร้างงาน เสริมรายได้ หญิงไร้บ้านธัญบุรี” 4. ทีม The Eagle Eyes มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอโครงการ “From Zero to Hero” 5. ทีม HOW...

Read More

เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) ฉลองครบรอบ 50 ปี  สู่การเป็นฐานการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ระดับโลก

      บริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TPL ในกลุ่มบริษัท เทยิน ฟรอนเทียร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่: คิตะคุ, โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น, ประธานบริษัท: คุณชินจิ นิกโกะ) จะเริ่มเข้าสู่การเป็นฐานการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่สำคัญของกลุ่มเทยินในระดับโลก สำหรับ เทยิน กรุ๊ป ได้ก่อตั้งบริษัทเพื่อการนำเข้า ส่งออก และจำหน่ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์ขึ้นในประเทศไทย เมื่อปี 2509 และได้เริ่มดำเนินการผลิตและการจำหน่ายเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ตั้งแต่ปี 2510 นอกจากนี้ยังได้มีการขยายฐานการผลิตและการจัดจำหน่ายในปี 2534 จากนั้นมาก็มีการขยายฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องมั่นคง ด้วยการเปิดฐานการผลิตและการจำหน่ายสำหรับวัสดุเสริมความแข็งแรงในยางขึ้นอีกในปี 2539 นอกจากนี้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2557 เทยิน กรุ๊ป ได้มีการประกาศการปรับเปลี่ยนแผนงานระยะกลางของบริษัท ด้วยการย้ายฐานการผลิตของโพลีเอสเตอร์เส้นใยสั้น และ โพลีเอสเตอร์เส้นใยยาว จากที่อิวาคุนิ และ โทกุยามา มายังบริษัท เทยิน โพลีเอสเตอร์ (ประเทศไทย) ซึ่งจากนั้นมาเราได้เน้นโอนถ่ายการผลิตและกระบวนการของฟังก์ชั่นเส้นใยโพลีเอสเตอร์ต่างๆ มายังประเทศไทย และสำนักงานธุรกิจที่มัตสึยามะ เมื่อเราได้มีการโอนถ่ายการผลิตมายัง TPL ได้สำเร็จ TPL จึงกลายเป็นฐานการผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่สำคัญระดับโลก ด้วยระบบการผลิตที่มีฟังก์ชั่นระดับสูง คุณภาพเยี่ยม และระบบซัพพลายที่สมบูรณ์แบบ นอกจากนี้จากความร่วมมือในข้อตกลงทางการค้าเสรีระหว่างอาเซียน ญี่ปุ่น และ ประเทศจีน ก็ได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือ ระหว่างฐานการผลิตสิ่งทอของญี่ปุ่นและกลุ่มบริษัทจากประเทศจีน ด้วยเหตุนี้ เราจึงสามารถที่จะกำหนดโครงสร้างเพื่อนำเสนอสินค้าในราคาต้นทุนที่สามารถแข่งขันซึ่งผันตามต้นทุนของฟังก์ชั่นและการใช้งานให้กับลูกค้าของเราได้ กลุ่มบริษัทเทยิน ได้กำหนดให้ประเทศไทย เป็นภูมิภาคที่สำคัญในการผลิตระดับโลก และเป็นฐานการผลิต ที่ไม่ใช่แค่เพียงเส้นใยโพลีเอสเตอร์ แต่ยังรวมไปถึงเป็นฐานการผลิตวัสดุฟังก์ชั่นสูงต่างๆ อย่างเส้นใย อะรามิด และการจำหน่ายโพลีคาร์บอเนต เรซิ่น ในส่วนของธุรกิจการดูแลสุขภาพอย่างธุรกิจเฮลท์แคร์ เราเองก็มีฐานการวิจัยและพัฒนาสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์อันทันสมัย เช่น ข้อต่อเทียม และเราจะยังเดินหน้าในการสร้างคุณค่าใหม่ๆ ให้กับลูกค้าของเราจากประเทศไทย...

Read More

วช. นำทัพนักวิจัยและนักประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ จาก 20 หน่วยงาน 101 ผลงาน เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ COEX Exhibition hall ศูนย์นิทรรศการ COEX Korea Exhibition Center กรุงโซล...

Read More

พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จัดงานใหญ่ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธาน “กษัตริย์ เกษตร”

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนคนไทยร่วมงาน  “มหกรรมในหลวงรักเรา”  มหกรรมยิ่งใหญ่ในรอบปี พร้อมเดินหน้า “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธาน “กษัตริย์ เกษตร” โชว์ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 จากฝีมือศิษย์เก่า – ปัจจุบัน จากศิลปากรกว่า 80 รูป นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ  ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า เพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และถ่ายทอดความรู้นวัตกรรม เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเตรียมจัดงานมหกรรม ในหลวงรักเรา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” พระราชปณิธาน “กษัตริย์ เกษตร” เพื่อสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานด้านการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 2 ถึง 5 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา  8.00 – 20.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย สืบสานพระราชปณิธาน กษัตริย์ เกษตร เรียนรู้วิชาแผ่นดินถ่ายทอดความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมเชิงปฏิบัติการกว่า 50 หลักสูตร จากเกษตรกรตัวจริงเสียงจริง ผู้น้อมนำคำพ่อสอน จัดอบรมต่อเนื่องตลอด 4 วัน ได้แก่…เกษตรผสมผสาน ต่อยอด สร้างรายได้…สืบสานเกษตรตามศาสตร์พระราชา…สืบสาน ต่อยอด เกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง… 1 ไร่แก้จน…นวัตกรรมโซล่าเซลล์ตามตะวัน… จุลินทรีย์จ้าวเจ๋ง…และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรพอเพียง สำหรับคนรุ่นใหม่ นวัตกรรมเกษตรพอเพียงพื้นเมือง นวัตกรรมแปลงผักอัจฉริยะ นวัตกรรมพลังงาน เตาเผาถ่านโซล่าเซลล์ จักรยานสีข้าว จักรยานสูบน้ำ พร้อมจัดโชว์สัตว์นานาชนิดในวิถีเกษตร อาทิ ควายเผือกโค แพะ แกะ ไก่ดำ ไก่งวงป่า พร้อมชม ชิม ช็อป สินค้ามากมายในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์เกษตร สินค้าแปรรูป เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง...

Read More

Recent Posts