img_5837

                กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดยุทธศาสตร์ Creative Thailand : สร้างสรรค์  สร้างชาติ” ในงาน  ‘Thailand Innovation and Design Expo 2016’ หรือ ‘T.I.D.E. 2016’ ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี นางอภิรดี  ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

img_5847
ชูนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน สร้างสรรค์สินค้าและบริการไทยให้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน สัมผัสสุดยอดสินค้าและบริการนวัตกรรมชั้นนำของไทยและนานาชาติ และความยิ่งใหญ่ของ ASIA TALENTS ที่รวบรวมสุดยอดผลงานการออกแบบของนักออกแบบชั้นนำของไทยและทั่วเอเชีย 12 แบรนด์ จัดเต็มแผนส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และ Start Up พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยด้วย creative service ตอบรับสังคมผู้สูงวัย และเสริมศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจส่งออกด้วยสัมมนาพิเศษ Creative Happening Thailand เตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0

img_5853

img_5851