กลุ่มบริษัทเมืองโบราณ ร่วมกับ บริษัท ธนบุรีประกอบรถยนต์ จำกัด บริษัทวิริยะประกัน จำกัด (มหาชน) และ บริษัท วิริยะซัพลาย จำกัด ร่วมมอบเงินบริจาคในโครงการไฟจากฟ้า ให้กับรพ.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ หนึ่งในโรงพยาบาล 77 แห่ง ทั่วประเทศ ตามโครงการ ไฟจากฟ้า จากมูลนิธิแพทย์ชนบท จำนวนเงิน 1 ล้านบาท