img_6432-mail

นายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยนายชรินทร์  กูลประดิษฐศิลป์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า(Electrical Expert Division) บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัดให้การต้อนรับผู้แทนเข้าอบรมจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ในหัวข้อ SIFANG & ITE Training for PEA-2016”โดยมีนายเหลียนฟาง  หยิน (Mr. Liang fang Yin)ผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโส Beijing Sifang Automation CO., Ltd (Sifang)บริษัทชั้นนำของจีนที่พัฒนาระบบPower Automation  และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้เป็นวิทยากร ณ อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์