เปิดแล้ว! ยิ่งใหญ่ตระการตากับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 59 หรือ
The 59th Bangkok Gems and Jewelry Fair ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “The World’s Gems and Jewelry Destination” โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 นี้
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายในงานซึ่งเป็นเวทีสำคัญของการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในเอเชียแปซิฟิกมีผู้ประกอบการไทย-เทศ กว่า 730 บริษัทจาก 18 ประเทศ ร่วมโชว์ศักยภาพ พร้อมอวดโฉมสินค้าและนวัตกรรมต่อสายตานักธุรกิจและผู้นำเข้าจากทั่วโลกกว่า 23,000 ราย โดยคาดว่ามูลค่าซื้อขายรวมจะทะลุเป้า         1.7 หมื่นล้านบาท และยังใช้โอกาสนี้เปิดแคมเปญประชาสัมพันธ์โครงการ World Ruby Forum 2017 ที่ร่วมกับ
ภาคเอกชนเชิดชูทับทิมไทย “ราชาแห่งอัญมณี”

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวในพิธีเปิดงานวันนี้ (พุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560) ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ว่า “อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยเป็นภาคอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมครบวงจร ปัจจุบัน มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกว่า 15,800 ราย ก่อให้เกิดการจ้างแรงงาน กว่า 900,000 คน เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจยิ่งที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 10 ของโลก โดยในปี 2559 สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับนำรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกเป็นมูลค่ากว่า 7,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าปี 2560 มูลค่าส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจะขยายตัว ร้อยละ 5 คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 7,320 ล้านเหรียญสหรัฐ

รัฐบาลไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายในการผลักดันและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการค้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 เห็นชอบการลดและยกเว้นอากรศุลกากรอัญมณีและเครื่องประดับ (หมวด 71) เพิ่มเติม 32 ประเภทย่อย ทำให้ภาษี ขาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทยทั้งหมวดกลายเป็นศูนย์ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 28 มกราคม 2560
นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ อาทิ มาตรการด้านภาษี ที่ผู้ประกอบการสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่าของรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างของแรงงาน การจัดทำมาตรฐานสินค้า การพัฒนาและถ่ายทอด องค์ความรู้ด้านกระบวนการผลิตแก่ผู้ประกอบการ SMEs มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญ


“มาตรการยกเว้นอากรขาเข้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งนี้ เป็นข่าวดีสำหรับการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย เพราะเป็นการปลดล็อคอุปสรรคใหญ่ทางการค้าโดยช่วยลดต้นทุนการผลิตและเอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตซึ่งจะทำให้มีสินค้าใหม่ๆที่มีนวัตกรรมป้อนสู่ตลาดมากขึ้น ทำให้ผู้ประกอบการไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น การลดภาษีจะช่วยลดอุปสรรค และสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก (Jewelry Hub) ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติร่วมบูรณาการและผลักดัน Jewelry Hub ให้บรรลุผล” นางอภิรดีกล่าวย้ำ
ปัจจุบัน ประเทศไทย เป็นผู้ส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับอันดับ 10 ของโลก และเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินและพลอยสีอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น งาน Bangkok Gems and Jewelry Fair จึงนับเป็นเวทีการค้าระดับนานาชาติที่นอกจากจะช่วยให้ผู้ประกอบการได้พบผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากทั่วโลกแล้วยังเป็นการเปิดโอกาสให้ SMEs ไทยที่มีศักยภาพได้ขยายฐานลูกค้าและขยายตลาดไปยังต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริม นักออกแบบและแบรนด์สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้มีเวทีเผยแพร่ผลงานสู่ระดับนานาชาติ
ด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นางมาลี โชคล้ำเลิศ กล่าวว่า “งาน Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 59 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ‘The World’s Gems and Jewelry Destination’ เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์และศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก โดยมีบริษัทเข้าร่วมงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ อาทิ ฮ่องกง สิงคโปร์ ตุรกี โปแลนด์ และญี่ปุ่น เป็นต้น”
ภายในงาน ยังมีกิจกรรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ ได้แก่ การสัมมนา Gem ID Rendezvous ซึ่งกรมฯ ได้จัดขึ้นร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สวอ.) กรมทรัพยากรธรณี และภาคเอกชน การประกวดและ จัดแสดงทับทิมที่สวยที่สุดในประเทศไทย พร้อมกิจกรรมไฮไลต์ Ruby Heart of Love ที่เป็นการระดมทุนการกุศลที่เชิญชวนร่วมบริจาคทับทิม 700 เม็ดมาเรียงร้อยต่อกันเป็นรูปหัวใจ สื่อถึงความรักและความสามัคคีของคนไทย เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดตัวโครงการ World Ruby Forum 2017 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นปลายปีนี้ โดยรายได้ที่ได้รับจากการบริจาคในครั้งนี้จะนำเข้าสมทบทุนให้แก่มูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การสัมมนา Trends of Gems & Jewelry 2017 สัมมนา Export Clinic ซึ่งทูตพาณิชย์จาก 58 แห่งทั่วโลกร่วมให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ แบบรายบุคคล รวมถึงสัมมนา Discovery Gemmiferous Nations ร่วมบรรยายโดยทูตพาณิชย์และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสวอ.

“นอกจากนี้ เพื่อแนะนำเทรนด์และแนวโน้มตลาดที่มีศักยภาพสูงในต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการ กรมฯ ได้คัดสรรสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่มีความโดดเด่นมาจัดแสดงภายในโซน The Showcases ซึ่งแบ่งเป็น 6 กลุ่มสินค้าหลัก ได้แก่ ‘60+’ จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับผู้สูงวัย ‘The Moment’ จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับงานแต่งงาน ‘Metro Men’ จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษ ‘Spiritual Power’ จัดแสดงสินค้ากลุ่มเครื่องประดับแนวความเชื่อ/โชคลาง ‘Culture Club’ จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับหัตถศิลป์ร่วมสมัย ‘Pet Parade’ จัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับสำหรับสัตว์เลี้ยง” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าว
Bangkok Gems & Jewelry Fair ครั้งที่ 59 จะจัดถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์นี้ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยเปิดเป็นวันเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-18.00 น. เปิดจำหน่ายปลีก ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-18.00 น. และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-17.00 น. ชมข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ที่ www.bkkgems.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169