กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสถาบันอาหาร ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และสานพลังประชารัฐ  จัดอีเว้นท์  “World Food Expo 2017” เป็นครั้งแรก ยิ่งใหญ่สมกับเป็นครัวของโลก ระหว่างวันที่ 23 มี.ค. – 9 เม.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ลานสแควร์ ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ผนึกกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลักดันให้ใช้งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก  ทั้งร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารหรือ Food Tourism  พร้อมเครือข่ายพันธมิตรหลายหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ – ททท. – เอสเอ็มอีดีเวลล็อปเม้นท์แบงค์ – สสว. – เครื่องดื่มตราช้าง –บุญรอด บริวเวอรี่ –      เบทาโกร  ภายใต้วิสัยทัศน์   “ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของโลก”

 

 

 
        

งานเดียวที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารและการท่องเที่ยวของไทยได้ยิ่งใหญ่เต็มรูปแบบ ขนกองทัพร้านอาหารยอดนิยม Street Food,   Food Truck พบเมนูอาหารไทยโบราณหาทานยาก อาหารถิ่นจากโครงการ Amazing Thai Taste และอาหารแปรรูปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้ผลิตชั้นนำ รวมเกือบ 200 ร้าน   มาให้เลือกชิมกันอย่างจุใจ พร้อมกิจกรรมมากมาย ทั้งการเวิร์คชอป การสาธิตการปรุงอาหารไทยจากเชฟชื่อดัง คาดตลอด 18 วันของการจัดงาน จะมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า  2 ล้านคน มีมูลค่าการเจรจาธุรกิจ และการจำหน่ายสินค้า รวมกันไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท

        

             

นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า งาน “World Food Expo 2017”  เป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบประชารัฐ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนหลายหน่วยงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็นครัวของโลก” เพื่อสร้างการรับรู้และผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านอาหารของโลกในอนาคต สอดคล้องแนวนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ  20 ปี ซึ่งเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมภาคการผลิตอาหารแปรรูปมุ่งสู่อุตสาหกรรมอาหาร 4.0 และการพัฒนาอาหารสู่ตลาดการค้าโลก พร้อมการส่งเสริมวิสาหกิจไทยใน ทุกระดับ

       

“โดยตลอดการจัดงาน 18  วันนี้ คาดว่าจะมีผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้นำเข้า  ผู้ส่งออก นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนในกรุงเทพฯ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน ทำให้เกิดบรรยากาศทางการค้า และโอกาสในการแลกเปลี่ยน การเจรจาทางธุรกิจแก่ภาคอุตสาหกรรมอาหารของไทย และเกิดกระแสการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ประเมินว่าจะเกิดมูลค่าการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างการรับรู้ในศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งในรูปแบบอาหารแปรรูปเพื่อการส่งออก และรูปแบบการบริโภคอาหารไทยในมิติต่างๆไปพร้อมกันด้วย” 

 นางอรวรรณ แก้วประกายแสงกูล รองผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กระทรวง อุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน “World Food Expo 2017”  กล่าวว่า “สำหรับนักชิมทั้งหลาย พลาดไม่ได้กับการสาธิตการปรุงอาหารไทยโบราณที่หายไป โดยเชฟฝีมือดีจาก 3 สถาบันที่มีชื่อเสียง สลับสับเปลี่ยนกันมาปรุงเมนูที่หาทานได้ยากในปัจจุบันทั้งคาวและหวาน ทั้งนี้ระหว่างวันที่ 23 – 28 มี.ค. เป็นการสาธิตและจำหน่ายเมนู ส้มฉุน ข้าวแช่  ล่าเตียง  และขนมเบื้องญวน พร้อมกับขนมสุดฮิตในตำนานคอฟฟี่เค้ก โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 3 เม.ย. เป็นเมนู แกงสิงหล แกงหมูพริกขี้หนู น้ำพริกลูกมะมาด ข้าวผัดรัชกาลที่ 5  และข้าวเกรียบยาหน้า โดยโรงเรียนสอนอาหารครัววันดี  และระหว่างวันที่ 4 – 9 เม.ย. เป็นเมนู แกงชักส้ม แกงนอกหม้อ แกงปลาร้าหัวตาล และแกงบุ่มไบ่ โดยร้านบลู อีเลฟเฟ่นท์ เป็นต้น”