กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศผลักดันผู้ประกอบการรายเล็กด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
เจาะตลาด Niche Market พร้อมเปิดรับสมัครผู้ประกอบการร่วม Showcase ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 60 ระหว่างวันที่ 6 -10 กันยายน 2560 นี้

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า จากการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ผ่านมา กรมได้ริเริ่มจัดให้มี โซนแสดงสินค้าเครื่องประดับและอัญมณีในตลาดเฉพาะกลุ่ม(Niche Market) รูปแบบ The Showcase เช่น กลุ่มเครื่องประดับสำหรับผู้ชาย/LGB กลุ่มเครื่องประดับสำหรับงานแต่งงานหรือโอกาสสำคัญต่างๆ กลุ่มเครื่องประดับ ที่เป็นงานศิลปวัฒนธรรม กลุ่มเครื่องประดับแนวความเชื่อและโชคลาง พบว่ากลุ่มสินค้าดังกล่าวได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าชมงานและมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น จึงเป็นโอกาสทางการค้าที่สำคัญของผู้ประกอบการรายเล็ก SME หรือกลุ่มช่างฝีมือในย่านธุรกิจอัญมณีในจังหวัดต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เช่น เชียงใหม่ น่าน สุโขทัย จันทบุรี นครศรีธรรมราช ภูเก็ต เป็นต้น เนื่องจากผู้ประกอบการรายเล็กของไทย มีศักยภาพด้านการผลิตสูง ต่างประเทศยอมรับในฝีมือการผลิตของช่างไทยที่มีความประณีต สามารถพัฒนารูปแบบที่หลากหลายและ มีคุณภาพน่าเชื่อถือ แต่ยังขาดช่องทางการตลาดสู่ต่างประเทศ

ดังนั้น เพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการรายเล็กของไทยและกลุ่มจังหวัดต่างๆ ได้แสดงศักยภาพของสินค้าและฝีมือการผลิตที่โดดเด่นแก่ผู้ซื้อและผู้เข้าชมงาน รวมทั้งสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 60 กรมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็กเพื่อเข้าร่วมงาน ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2560
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก มีสินค้าที่ตรงกับตลาด เฉพาะกลุ่มข้างต้น และกลุ่มสินค้าที่ใช้อัญมณีประดับในสินค้าไลฟ์สไตล์อื่นๆ เช่น แว่นตา โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า นาฬิกา ของแต่งบ้าน เป็นต้น จะได้เข้ารับการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนแสดงผลงาน ในหัวข้อต่างๆ อาทิ แนวโน้มแฟชั่น การออกแบบ การวิเคราะห์ตลาดและการวางแผนพัฒนาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ การหาช่องทางการตลาดที่เหมาะสม รวมทั้งมีโอกาสจำหน่ายสินค้าและเจรจาธุรกิจภายในงาน เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับของตนเอง

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่กลุ่มงานพัฒนาสินค้าแฟชั่น สำนักส่งเสริมการค้าสินค้า ไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 8313/8366 โทรสาร 0 2547 8243
อีเมล์ : [email protected]