ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร สายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาหาร เครือเบทาโกร กล่าวในงานแสดงสินค้าอาหารระดับโลก THAIFEX – World of food ASIA 2017 ว่า ผู้บริโภคปัจจุบันมีการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว หากแต่ยังคงใส่ใจในคุณภาพและรสชาติของอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการด้านอาหาร ต่างเร่งปรับมาตรฐานและการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า เบทาโกรให้ความสำคัญนโยบายด้าน Food Safety และ Food Quality อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหาร ยิ่งไปกว่านั้น มีความตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารสำหรับผู้ประกอบการในซัพพลายเชนให้ก้าวไปอีกขั้น เพื่อเสริมสร้าง “คุณภาพชีวิตที่ดี” แก่ผู้บริโภคทุกระดับ ให้เข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย

ดร.ณรงค์ชัย กล่าวอีกว่า “เบทาโกร จะเป็น “คู่คิด” ให้ “คู่ค้า” เราสร้างทีม Food Solution ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ออกไปทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการธุรกิจอาหารในมิติต่างๆ อย่างครบวงจรให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร ลูกค้าของเรา ตั้งแต่การพัฒนาสินค้า เช่น คิดเมนูใหม่ พัฒนาสูตร รสชาติอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมทั้ง การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในร้าน เช่น เพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย การจัดซื้อ การขนส่ง ฯลฯ ด้วยการออกแบบโปรแกรมการให้บริการซึ่งเรียกว่า Service Menu วิเคราะห์ตามความต้องการและศักยภาพของลูกค้าแต่ละราย ยกตัวอย่างเรือซีทรานเฟอร์รี่ซึ่งให้บริการบรรทุกรถยนต์และผู้โดยสารข้ามฟากจากดอนสักสู่เกาะสมุย เราส่งเชฟส่วนกลางเข้าไปช่วยพัฒนาเมนูอาหารคาวและสอนทำเบเกอรี่ ทั้งการเลือกวัตถุดิบคุณภาพ ช่วยคิดเมนูใหม่ การตกแต่งจานอาหารที่สวยงาม ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพให้กับครัวของลูกค้า เป็นต้น โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจของ “คู่ค้า” ก้าวเดินและเติบโตไปพร้อมกับเบทาโกรอย่างยั่งยืน ในจุดมุ่งหมายที่สำคัญร่วมกันคือการส่งมอบอาหารคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทุกระดับ”

ทั้งนี้ เครือเบทาโกร ได้ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Center) โดยใช้เงินลงทุน 60 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของสินค้าใหม่และบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคมากขึ้น และหน้าที่สำคัญของศูนย์ฯ คือการสร้างทีมที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจในทุกมิติและแก้ไขปัญหา (Food Solution)  ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจอาหารเพื่อการก้าวเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน