มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ (มูลนิธิ ร. 2) ร่วมกับ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัด “งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย” ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560  ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร. 2) เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และสนองในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงพระราชทานศิลปวัฒนธรรมไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 14.30 น. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงาน

นางอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม กล่าวว่า ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย อาทิ

 • “ลานตามรอยพ่อ รู้พอเพียง” นิทรรศการอันเนื่องในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 • นิทรรศการมีชีวิต กว่าจะเป็นโขน สาธิตการฝึกหัดโขนและละคร ของยุวศิลปินมูลนิธิ ร. 2
 • นิทรรศการเครื่องแต่งกาย ชมสาธิตการสร้างเครื่องศิราภรณ์ เช่น หัวโขน ชฎา (พระ นาง) รัดเกล้า กระบังหน้าและการจัดนิทรรศการวิจิตรมณเฑียร กิจกรรมตามพระราชดำริ ประกวดวาดภาพของประชาชน และผู้สูงอายุ
 • กิจกรรมลานกวี “โครงการสืบสานภาษาและวรรณศิลป์” อ่านบทพระราชนิพนธ์ ร. 2 ทำนองเสนาะ ขับเสภาบทเห่ชมเครื่องคาวหวาน เป็นต้น
 • นิทรรศการ “โครงการอันเนื่องมาจากสวนพรรณไม้ในวรรณคดี”
 • สาธิตและจำหน่ายขนมหวานสายราชสกุลเนื่องในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทองพลุ ม้าฮ่อมะปรางริ้ว เป็นต้น
 • “ลานมรดกภูมิปัญญา พาทำกิน” และ “ลานวิถีชุมชน คนสมุทรสงคราม”
 • สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ อาทิ ไข่วิจิตร หัวโขน เบญจรงค์
 • นิทรรศการ “เกษตรพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ”
 • การออกร้านอาหารคาว หวาน อาทิ ปลาทูทอด น้ำพริกกะปิใบชะคราม หอยหลอดผัดฉ่า ปลาทูนึ่ง อาหารทะเลแปรรูป และขนมไทยโบราณอีกหลายชนิด
 •        

ทั้งนี้ในวันจัดงานดังกล่าวอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยจึงได้ยกเว้นค่าเข้าชมให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย