อภิญญา ลอยชูศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  รับรางวัล ตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ ประเภทโรงแรม”  ระดับที่ 2 ปีที่ 5 ประจำปี 2560 พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท  จาก ชัยยงค์  พัวพงศกร ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง  ในโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารปีที่  5

โดยมี อรณิชา  ชโยภาส  รองกรรมการผู้จัดการ, ชาตรี  นุ้ยประสิทธ์ รองผู้จัดการทั่วไป, ไชยพร  สาสีดา หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม, ฝ่ายบริหาร และพนักงาน  ร่วมยินดี   ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมอนุรักษ์ เกิดจิตสำนึกรู้คุณค่าในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานระดับประเทศ และในระดับสากล  ณ  โรงละครเคแบงค์สยามพิฆเนศ