นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และนางสาวสาธิตา โสรัสสะ ประธานมีเดีย แอนด์ บล็อกเกอร์ คลับ ร่วมจัดงาน เขาดินเที่ยวได้มากกว่าเที่ยว เพื่อเปิดบ้านต้อนรับภาคธุรกิจ ราชการ และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยว โดยมี 8 สมาคมด้านท่องเที่ยวเข้าร่วม พร้อมผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ พร้อมเปิดแผนปี 60 องค์การสวนสัตว์มุ่งสู่มาตรฐานสวนสัตว์สมัยใหม่ ให้กับสวนสัตว์ทุกแห่งขององค์การสวนสัตว์ เดินหน้าพัฒนาสู่สวนสัตว์ที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนและในระดับโลก พร้อมพัฒนาสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์ หรือกรีนซู


การดำเนินงานในการพัฒนาสวนสัตว์โดยใช้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นต้นแบบ มี 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การรักษารูปแบบมาตรฐานการจัดการสัตว์ป่าภายใต้มาตรฐาน WAZA และการอนุรักษ์ วิจัย และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า มิติที่ 2 การรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มิติที่ 3 การให้การศึกษาภายในสวนสัตว์ มิติที่ 4 การพัฒนาสวนสัตว์ต้นแบบเชิงอนุรักษ์ (Green Zoo) และมิติที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการบริการนักท่องเที่ยวด้วยรูปแบบการจัดแสดงใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

นอกจากนี้สวนสัตว์ดุสิตยังมีไฮไลท์ต่างๆ มากมาย เช่น แสดงโชว์แมวน้ำ การแสดงจากประเทศเคนย่า

เก้งเผือกพระราชทาน

เก้งเผือกเพศผู้ที่พบเพียงตัวเดียวในประเทศไทยและเป็นต้นกำเนิดลูกหลานเก้งเผือกในสวนสัตว์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นเก้งชนิดนี้แต่ว่ามีภาวะผิวเผือกทำให้มีสีผิวและสีของดวงตาเป็นสีขาวล้วนบริสุทธิ์ ดูแลสวยงามแปลกตาไปจากธรรมดา ซึ่งเก้งเผือกตัวแรกนั้นถือว่าเป็นเก้งเผือกตัวแรกของโลกด้วย มีชื่อว่า “เพชร” เป็นเก้งเพศผู้ มีผู้พบเจอที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อปี พ.ศ. 2545 และต่อมได้มีการนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานให้นำมาเลี้ยงไว้ยังสวนสัตว์ดุสิตและต่อมาเพชรก็ได้ผสมพันธุ์กับเก้งธรรมดาให้ลูกออกมา เป็นเก้งเผือกและมอบให้สวนสัตว์อีกหลายแห่ง (ปัจจุบัน “เพชร” เสียชีวิตแล้ว)

หลุมหลบภัย

สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2484 เพื่อใช้ประโยชน์เป็นที่หลบภัยของประชาชนที่มาเที่ยวสวนสัตว์เขาดินวนา และประชาชนในบริเวณใกล้เคียงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตร (สหรัฐอเมริกา และอังกฤษ) บินเข้ามาโจมตีทิ้งระเบิดในช่วงสงครามมหาเอเชียบูรพา

ต่อมาเมื่อภายหลังสงครามสงบลง จึงมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่หลบภัยดังกล่าวโดยการสร้างภูเขาจำลองครอบทับ ใช้ประโยชน์เป็นกรงเลี้ยงเลียงผาเรื่อยมาก่อนที่ทางสวนสัตว์ดุสิต และองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะทำการปรับปรุง และพัฒนาที่หลบภัยรวมทั้งพื้นที่โดยรอบเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดแสดงสื่อ และนิทรรศการว่าด้วยเรื่องราวของสงครามมหาเอเชียบูรพา และหลุมหลบภัย เช่นในปัจจุบัน

ฮิปโปโปเตมัส

“แม่มะลิ” ฮิปโปโปเตมัส อายุ 50 ปี ซึ่งถือว่าเป็นฮิปโปที่มีอายุยืนที่สุดในประเทศไทย และเป็นสัตว์อาวุโสดาวเด่นขวัญใจของเด็กๆ

แม่มะลิ มีลูกมาแล้วถึง 14 ตัว ลูกๆของแม่มะลิ ถูกจัดส่งไปตามสวนสัตว์ขององค์การฯทั่วประเทศ โดยลูกตัวที่อายุมากที่สุด ชื่อ “ตอร์ปิโด” เพศผู้ อายุ 40 ปี ปัจจุบันอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ และตัวที่อายุน้อยที่สุดชื่อ “มะยม” เพศผู้ อายุ 12 ปี อยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ทั้งนี้ สวนสัตว์ดุสิต ได้รับแม่มะลิมาจากสวนสัตว์ทีลเบิร์ก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2510 ตั้งแต่อายุได้ 1 ปี จนปัจจุบันแม่มะลิมีอายุครบ 50 ปีแล้ว

เนินเขาดิน

เขาดินวนา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๔๓๘หลังจากที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการสวนพฤกษชาติของต่างประเทศและพบว่าสวนพฤกษชาติเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ความเพลิดเพลิน และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน จึงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้นในประเทศไทยบ้าง โดยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในพื้นที่ราบทางด้านทิศตะวันออกติดคลองเปรมประชากร (ถนนพระราม ๕) ด้วยการขุดสระน้ำใหญ่ ประกอบคูคลองระบายน้ำ และถนน แล้วนำดินขึ้นมาเป็นเนินเขาเกาะกลางน้ำเรียกว่า เขาดิน และรอบๆเขาดินนั้น ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ปลูกลงพรรณไม้นานาชนิด สร้างขึ้นเป็นสวนพฤกษชาติ สำหรับส่วนพระองค์ เรียกว่า วนา รวมอาณาเขตส่วนนี้ทรงโปรดเรียกว่า เขาดินวนา โดยในขั้นต้นพระองค์ให้สร้างขึ้นสำหรับ เป็นที่ประพาส ทรงพระเกษมสำราญส่วนพระองค์ และข้าราชบริภารฝ่ายในก่อน ดังนั้น สวนดุสิต หรือ เขาดินวนา จึงเป็นส่วนหนึ่งในเขตพระราชฐานพระราชวังดุสิต

ลิงแสมทรงเลี้ยง (คุณสมศักดิ์ – คุณสมศรี)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จากการที่ทรงรับลิงแสมมือพิการไปเลี้ยงในพระราชวังดุสิต เพราะมือไปติดอยู่ในกะลาที่คนเจาะรูทิ้งไว้ เมื่อรักษาหาย  แต่มือพิการ และ ก็ไม่สามารถกลับเข้าฝูงเดิมได้ จึงจัดได้เป็น ลิงในวัง และถูกเรียกว่า “กะลา” และทรงมีกระแสพระราชดำรัส กับสัตวแพทย์ของ สวนสัตว์ดุสิต ให้นำลิงแสม จาก สวนสัตว์ดุสิต  มาเป็นเพื่อน คุณกะลา ในวัง  ซึ่งในขณะนั้น มีคนนำลูกลิงแสมคู่หนึ่ง เป็น เพศผู้ และ เพศเมีย มาบริจาคให้ สวนสัตว์ดุสิต ลิงแสมคู่นั้นจึงควรได้เข้าไปอยู่ในวัง โดยพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนาม  ลิงแสมเพศผู้ว่า “สมศักดิ์” และ ลิงเพศเมียว่า “สมศรี” ปัจจุบัน คุณกะลาได้เสียชีวิตไปแล้ว จึงทำให้ คุณสมศักดิ์ และ คุณสมศรี ได้กลับมาอยู่ในการดูแลของสวนสัตว์ดุสิต เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๓  และได้แจ้งรับเข้าบัญชีสัตว์มีชีวิตของสวนสัตว์ดุสิต เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๔