การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2559 ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับภาคตะวันออก จัดระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมระยองซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวดของแต่ละภูมิภาค จะเข้าแข่งขันระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุม รักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 27 สิงหาคม 2559 นี้

image004    image005

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา มีการจัดประกวดการแข่งขันเจ้าบ้านน้อยที่ดี ประจำปี 2559 ระดับชั้นประถมศึกษา มีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 6 โรงเรียน  ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี,โรงเรียนเทศบาลศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จังหวัดตราด, โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จังหวัดนครนายก และ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จังหวัดระยอง ซึ่ง โรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จังหวัดตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเจ้าบ้านน้อยที่ดี เข้าประกวดในระดับประถมศึกษาระดับประเทศต่อไป

image007

image009

วันที่ 19 มิถุนายน 2559 มีการจัดประกวดแข่งขันเจ้าบ้านน้อยที่ดี ในวันที่ 2 ซึ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีโรงเรียนที่เข้าร่วมประกวด จำนวน 5 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) จังหวัดชลบุรี, โรงเรียนชุมชนวิมลวิทยา จังหวัดตราด, โรงเรียนวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งโรงเรียนเทศบาลชุมชนวิมลวิทยา จังหวัดตราด ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเจ้าบ้านน้อยที่ดีไปแข่งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นต่อไป