จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก แม้สถานการณ์ล่าสุดทั่วโลกจะเริ่มทรงตัว แต่การแพร่ระบาดในประเทศต่าง ๆ กลับขยายไปมากกว่า 60 ประเทศ
          สำหรับประเทศไทยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 24 ก.ค. 2564 มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,260 ราย แยกเป็นทั่วไป 13,605 ราย และจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 655 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2564) จำนวน 453,104 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 119 ศพ
          ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยที่ยังคงรุนแรงมากขึ้น องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก โดย พล.อ.ศิริพงษ์ วงศ์ขันตี ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก  ได้มีความห่วงใยทหารผ่านศึกและครอบครัว  จึงมีนโยบายจัดหาวัคซีนเพื่อช่วยเหลือทหารผ่านศึกและครอบครัวอย่างเร่งด่วน
          เมื่อวันที่ 9 และ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ได้นำรถบัส บริการรับ-ส่งทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ  และครอบครัวทหารผ่านศึก ที่พักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านทหารผ่านศึก รามอินทรา  เพื่ออำนวยความสะดวก เข้ารับการฉีดวัคซีน ณ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19