น.อ. (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ณ วัดขอนหาด ตำบล ขอนหาด อำเภอ ชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช เพื่อนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคาร “คัมภีรญาณนนท์ประชาร่วมใจ”ซึ่งอาคารหลังนี้ไว้เพื่อใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ของพี่น้อง ชาวตำบลขอนหาด และใกล้เคียง อาทิ เช่นเป็นที่ประชุมระดับตำบลและ ใช้เพื่อศาสนพิธีต่างๆ

ทั้งนี้ในงานพิธีทอดกฐินได้มีการแสดงต่าง ๆมากมาย ตั้งแต่การรำมโนราห์พื้นบ้านที่สวยงามตระการตา การแสดงกลองยาว การแสดงวงโยธวาทิต จากโรงเรียนชะอวดวิทยาคาร ซึ่งเป็นโรงเรียนแชมป์โยธวาทิตระดับภาคใต้ การออกบูธสินค้าโอทอป โดยการออกบูธสินค้าโอทอปมีทั้งในแนวเศรษฐกิจเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร บูธผ้ายกเมืองนคร ซึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง เคยเสด็จมาเมื่อปี 2527 มาแนะนำและนำเข้าโครงการเพื่อเปิด ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค  ที่ตำบลขอนหาดนี้ และเมื่อปี 2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จมาเยี่ยมและทรงงานเพื่อส่งเสริมการทำอาชีพ ตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบของจังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านขอนหาด ซึ่งเป็นโรงเรียนชุมชนเล็กๆ ได้สร้างเยาวชน สู่รั้วทีมชาติ โดยได้แชมป์ประเทศไทยด้วยวิทยุการบิน 6​ สมัย จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรฯสยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธาน คณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เปิดเผยว่า กฐินสามัคคีที่วัดขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นงานบุญใหญ่ของชาวบ้านในชุมชนขอนหาด ทั้งนี้ ถือว่าเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และอุทิศให้แก่บรรพบุรุษของพวกเราบนแผ่นดินไทย โดยยอดเงินในการทอดกฐินในครั้งนี้จำนวน 1,555,555 บาท นอกจากจะมีการทอดกฐินแล้วยังจะมีพิธีเปิดอาคาร คัมภีรญาณนนท์ประชาร่วมใจ สาเหตุที่เลือกมาทอดกฐิน ณ วัดขอนหาด เพราะจังหวัดนครศรีธรรมราช​ เป็นเมืองสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อีกทั้ง ชุมชนแห่งนี้ถือเป็นชุมชนต้นแบบและเป็นวัดต้นแบบที่มีการปลูกฝังเรื่องของวัฒนธรรมเป็นลักษณะของบวรเต็มตัว อีกทั้งยังมีการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและนอกจากนี้ยังมีผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นคนที่นี้ด้วย

“สำหรับก้าวต่อไปของคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธศาสนานั้นเราจะมีการถวายกฐินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ วัดกลางมิ่งเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 25 ตุลาคม 2563 แล้วด้วยการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณชองพระองค์ท่านฯ เราจึงจะจัดทอดกฐินตกค้างจำนวน 69 วัด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และนอกจากนี้ยังจะมีการทอดกฐินพร้อมกับทำพิธีเปิดอาคารคัมภีรญาณนนท์ประชาร่วมใจ ณ วัดพระธาตุดอยผาขาว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วย

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์กล่าวทิ้งท้ายถึงเยาวชน และพี่น้องชาวไทยว่า เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาว ผู้ใหญ่ต้องช่วยกันอบรมเลี้ยงดูให้ดีอย่าปล่อยปะละเลยจนทำให้เกิดปัญหาขึ้นโดยที่เราไม่ตัว อย่างไรก็ตาม ตนอยากจะให้มาร่วมกันช่วยกันสร้างบ้านเมืองที่ดี สงบสุข ปราศจากการทะเลาะกันอยากให้ทุกคนกลับมารักใคร่ปรองดองกัน และอยากให้มาร่วมกันช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนากัน