นายปิยโชค ปิยางสุ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ซีพีแรม จำกัด จัดงาน “เชิดชูค่านิยมองค์กร CPRAM AWARD” ประจำปี 2562-2563 โดยมี นางศิริวรรณ จวงตระกูล ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บริษัท ซีพีแรม จำกัด ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน สืบสานนวัตกรรม ร่วมประสานพลังรักษ์โลก อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้พนักงานในองค์กร ได้ร่วมกันคิด และค้นหางานที่เป็นตัวอย่างในการเชิดชูค่านิยมองค์กร

ทั้งนี้ ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ ส่งเข้าประกวดจำนวนทั้งสิ้น 83 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน จำนวน 13 โครงการ รางวัลชมเชย จำนวน 5 โครงการ และรางวัลเป็นกำลังใจในการพัฒนาต่อยอด จำนวน 14 โครงการ ณ บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)