ชวนท่าน ชม ชิม ช๊อป มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ
นายสยาม ศิริมาคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นาย เศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายอำนาจ หนูทองประมงจังหวัดสมุทรปราการ และนายสุรกิจ ละเอียดดี ประธานวิสาหกิจชุมชนประมงอินทรีย์ ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” โดยมีคุณเชฐนี กิจเลิศไพโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มการบัญชีและการเงินศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิร์ล สำโรง ให้การต้อนรับ

  
​ งาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า เกษตร ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ ผ่านเกษตรกรโดยตรง ภายในงานท่านจะได้พบกับสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ เช่นมะม่วงน้ำดอกไม้ ที่หวานที่สุดในโลก เป็นสินค้าที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรปราการ ต้นโกสนไม้ประดับมงคลที่มีเอกลักษณ์จากลวดลายของแผ่นใบ นำมาจัดแสดงจากสวนในท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรปราการ ปลาสลิดบางบ่อของขึ้นชื่อที่มาจากสมุทรปราการ สินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆ ที่มาจัดแสดงและจำหน่ายกว่า 100 ร้านค้า เวทีเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เป็นการเปิดโอกาสให้ระหว่างเจ้าของกิจการกับผู้บริโภคหรือผู้ที่ให้ความสนใจกับตัวสินค้าภายในงานได้แลกเปลี่ยนความรู้ในตัวสินค้าและบริการนั้นได้อย่างแพร่หลาย และเป็นการทำการตลาดที่มีความใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร การสาธิตแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมทำกิจกรรมได้ทุกวันตลอดระยะ เวลาการจัดงานพร้อมทั้งกิจกรรมความบันเทิงและกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้านาทีทอง นาทีถูก 

  
​และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของงานนี้คือภายในงานท่านจะได้เยี่ยมชม นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ “ตามรอยเท้าพ่อ อยู่อย่างพอเพียง” / นิทรรศการแบบมีชีวิตแสดงผลการดำเนินงานส่งเสริมเกษตรเด่นหรือ Smart Product และคลีนิกเกษตรให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับเกษตรกร โดย “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ”จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่ Grand Hall และ ลาน Terrace ชั้น 1F ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง

   

  

มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ

   
    
 ชม ชิม ช๊อป

มะม่วงน้ำดอกไม้

สมุทรปราการ

เกษตร