คุณเคยรู้สึกหรือไม่ว่า เมื่อเกิดสถานการณ์ใดๆ รั้วของชาติจะคอยดูแลทุกข์ สุขของประชาชนทุกคนในชาติ เมื่อประเทศชาติต้องเจอกับศึกสงคราม น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยแล้ง ภัยหนาว แผ่นดินไหว เครื่องบินตก ฯลฯ  และในวันนี้  วันที่ประเทศชาติต้องพบเจอกับสถานการณ์ภัยแล้งที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนในทุกหย่อมหญ้า โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกร ที่ขาดแคลนน้ำในการทำเกษตร หรือแม้แต่น้ำเพื่อบริโภคก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ การปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งจึงเริ่มขึ้นอีกครั้ง

IMG_5840      IMG_5871

IMG_5841     IMG_5843

พลเรือตรี ประชาชาติ ศิริสวัสดิ์ รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารกองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้นำทัพสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามภารกิจ “กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ของหน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ที่ 13 โดยนำรถประปาสนามเคลื่อนที่ และรถเครื่องกรองน้ำที่สามารถผลิตน้ำดื่มที่สะอาด ออกแจกจ่าย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชน และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวจึงได้จัดทำโครงการขุดลอกแหล่งน้ำเดิม ณ พื้นที่บ้านหนองเอื้อง ม. 6 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
IMG_5728

ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับการดูแล เมื่อมนุษย์เดือดร้อนสัตว์ป่าก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน เราจึงเดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่มีการสร้างแอ่งกระทะเพื่อเสริมสร้างแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งที่มีแหล่งน้ำไม่พอเพียง การทำโป่งเทียม กิจกรรมยิงเมล็ดพันธุ์พืช ชมการสาธิตการลาดตระเวนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ของศูนย์อุทยานแห่งชาติกุยบุรี กับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
IMG_5769      IMG_5645

นอกจากนี้ในยามที่ประเทศชาติปราศจากสงคราม สงบร่มเย็น ทหารมิได้หยุดการพัฒนา ตัวอย่างเช่น มณฑลทหารบกที่ 16 ตั้งอยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีพลตรี ชวลิต พงษ์พิทักษ์ เป็นผู้บัญชาการ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (โครงการเศรษฐกิจพอเพียง) 1 ไร่แก้จน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ได้มาศึกษาเรียนรู้ ตลอดจนน้ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และไม่ว่าประเทศชาติของเราจะต้องพบวิกฤติอีกกี่ครั้ง กี่ครา ขอให้ประชาชนชาวไทยเชื่อมั่นในทหารไทย เพราะทหารจะไม่มีวันทิ้งประชาชน วันนี้คุณเองมีคำตอบหรือยัง… มีทหารไว้ทำไม?

IMG_5426       IMG_5416