13472177_10153528111386300_122244483_n      13493028_10153528112146300_1621667144_n

13511611_10153528111346300_1599096745_n      13514275_10153528111351300_1537849703_n                  13514290_10153528111361300_1356727475_n      13514412_10153528111391300_1202179145_n                  13514432_10153528111356300_460620177_n      13514473_10153528111396300_1437586758_n                  13514479_10153528111406300_1952385643_n      13515192_10153528111341300_199721359_n                  13515236_10153528111411300_1413960574_n      13521738_10153528111401300_1856118813_n

กิจกรรมสานสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย – เมียนม่า “ปั่น 2 น่อง ท่อง 2 ประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 Kawthaung-Ranong Relationship 2016” เส้นทางระนอง – เกาะสอง – เกาะสินตุง ประเทศเมียนม่า โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชุมพร – ระนอง ได้รับการสนับสนุนและทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนในจังหวัดระนอง ไม่ว่าจะเป็นการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง สมาคม-ชมรมท่องเที่ยวทุกแห่ง ภาคธุรกิจและเอกชน ชมรมจักรยานทุกชมรม และยังได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาครัฐของเมียนมา ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณบ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน และ หอนาฬิกา ท่าเทียบเรือ จ.เกาะสอง หรือบุเรงนอง พอยต์

โดยในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 ได้มีพิธีเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการที่บริเวณบ่อน้ำร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน โดยมีนายสุริยันต์ กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน พร้อมด้วย นางวิริยา แก่นแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร – ระนอง นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง นายจิราวัธน์ เจริญนิธิโภคิน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง และคณะนักปั่นกว่า 700 คน โดยจะเริ่มปั่นจากบ่อน้ำร้อนไปตามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยวใน จ.ระนอง รวมระยะทางประมาณ 40 กม. เช่น น้ำแร่ร้อนบ้านพรรั้ง, ภูเขาหญ้า, นมัสการหลวงพ่อดีบุก วัดบ้านหงาว, ชมศูนย์วิจัยป่าชายเลนพื้นที่สงวนชีวมณฑลโลก, สุสานเจ้าเมืองระนอง และประภาคารเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น

จากนั้นได้มีพิธีเปิดกิจกรรมอีกครั้งในวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ที่เกาะสอง ประเทศเมียนมา โดยได้ อธิบดีกรมการโรงแรมและท่องเที่ยว สหภาพเมียนมา เดินทางมาจากกรุงเนปิดอว์ พร้อมด้วย Mr. Kyaw Thet (นายอู จ่อ เต็ด ) ผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา และ นายสุริยันต์กาญจนศิลป์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประเทศไทย บริเวณหอนาฬิกา ท่าเรือ จ.เกาะสอง หรือบุเรงนอง พอยต์ โดยนางวิริยา แก่นแก้ว ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานชุมพร – ระนอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดการจัดกิจกรรม ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง โดย นายพรรณภพ อุ่นเสียม ผู้อำนวยการสำนักงานการการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดระนอง ภาครัฐและเอกชนทั้งไทย-เมียนมา และคณะนักปั่นกว่า 500 คน โดยนำรถจักรยานลงเรือข้ามฝั่งสู่เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวในเกาะสอง ประเทศเมียนม่า รวมระยะทางประมาณ กว่า 90 กม. เช่น วัดปิดอร์เอ, วัด 7 ไมล์ ชมพระพุทธรูปหวาย, วัดไทยในมะลิวัลย์, วัดภูเขาทอง และ จุดชมวิวสะพายไม้กะลงตงตง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในเมียนมาตอนใต้ ทั้งนี้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และสอดคล้องกับแผนตลาด ปี 2559 ของ ททท.ในโครงการ. AEC

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานชุมพร-ระนอง โทร 077-501831 077-502775-6 082-4862011