ดร.เอกนิติ  นิติทัณฑ์ประภาศ (กลาง) อธิบดีกรมสรรพากร เปิดงาน Easy Tax Transforms Your Life  “วิถีใหม่…ให้ภาษีเป็นเรื่องง่าย” พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตร ชูบริการเทคโนโลยีด้านภาษีที่ทันสมัย ภายใต้ 9 ยุทธศาสตร์ Digital Transformation ประกอบด้วย 1.Tax from Home 2.My Tax Account 3.e-Donation 4.Open API 5.RD Smart Tax Application 6.VRT on Blockchain 7.e-Tax Invoice & e-Receipt 8.e-Withholding Tax   9.e-Stamp Duty เพื่อช่วยผู้ประกอบการและผู้เสียภาษีจัดการเรื่องภาษีได้ง่าย สะดวกสบายยิ่งขึ้น ช่วยลดต้นทุนและลดความยุ่งยาก ในการจัดเก็บเอกสาร รวมทั้งจัด RD Tax Advisor ให้คำปรึกษาเรื่องภาษีกับผู้ประกอบการ  ผู้เสียภาษีและประชาชนที่สนใจ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้

โดยมีนายกิตติ สุทธิอรรถศิลป์ (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดิจิทัล แอคเซส แพลตฟอร์ม จำกัด ดร.สมพร สืบถวิลกุล (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)   นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย)  ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสำนัก สำนักงานพัฒนาธุรกรรม  ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA นายเจษฎา วานิชสัมพันธ์ (ที่ 2 จากขวา)  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจซอฟแวร์ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) คุณอภิรักษ์ เชียงเจริญ (ขวา) อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ไทย (ATSI) ร่วมงาน