เริ่มแล้ว!! สำหรับ การประกวดหนังสั้น “สนุก มหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” Amuse & Amaze Short Film Contest (season 2) จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 (ททบ.5) และ บมจ. อาร์ทีเอ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ ซึ่งปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในวันที่ 7-8 เมษายน จะเป็นการจัดกิจกรรม Workshop ที่ อพวช. คลอง 5 ธัญบุรี ปทุมธานี โดยมี นางอภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน

นางอภิญาณ์ เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดประกวดหนังสั้นนับเป็นปีที่ 2 ได้รับความสนใจจาก นักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้ามาจำนวนมากกว่า 80 ทีม ในจำนวนนี้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมเข้าร่วมประกวดมากถึง 20 ทีม และคาดหวังว่าโครงการฯ นี้จะช่วยกระตุ้นให้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยในวันที่ 7-8 เมษายน จะจัดกิจกรรม Workshop ที่ อพวช. คลอง 5 ธัญบุรี ปทุมธานี (ไม่บังคับทีมผู้สมัคร) เป็นการแนะนำเทคนิค มุมกล้อง วิธีการผลิตหนังสั้น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาทิ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร นักเขียนบท ผู้กำกับ ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ หรือแนะนำเทคนิคการเขียนบท โดย คุณเกรียงไกร วชิรธรรมพร ผู้กำกับการแสดง (ปิง ผู้กำกับฮอร์โมน Season2) และวิทยากรรับเชิญ คุณสายป่าน อภิญญา นักแสดงและผู้กำกับจะมาแชร์ประสบการณ์การทำหนัง นอกจากนี้ อพวช. ยังได้พาทีมผู้สมัครที่ร่วม Workshop เยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์ ทั้ง 3 อาคาร ซึ่งกำหนดให้ใช้เป็นฉากในหนังสั้นอย่างน้อย 2 นาที รวมทั้งจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพฯ ซึ่งได้เปิดให้เข้าชมไปก่อนหน้านี้แล้ว

นางสาวิชตรี อารีมิตร รักษาการหัวหน้าแผนกตรวจรายการและโฆษณา สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการฯ นี้ ต้องตระหนักว่าการทำงานด้านการผลิตสื่อเป็นเรื่องละเอียดอ่อน มีข้อห้าม กฎ กติกา รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆ มากมาย จึงควรศึกษาให้เข้าใจเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด นอกจากนั้นการนำเสนอชิ้นงานยังต้องคำนึงถึงหลักจริยธรรม และผลกระทบต่างๆ ที่จะตามมาอีกด้วย ต้องรู้ว่าสิ่งไหนควรมีรายละเอียด สิ่งไหนควรหลีกเลี่ยง และชิ้นงานที่นำเสนอควรเป็นเรื่องราวที่เกิดประโยชน์แก่ผู้ชมให้มากที่สุดด้วย

สำหรับขั้นตอนต่อไป ทีมผู้สมัครทั้งหมด จะต้องส่งพล็อตเรื่อง ให้คณะกรรมการฯระหว่างวันที่ 9-12 เมษายน นี้และเมื่อพล็อตเรื่องผ่าน ก็จะได้รับเงินสนับสนุนการผลิตหนังสั้นทีมละ 10,000 บาท แต่ถ้าทีมผู้สมัครรับทุนไปแล้ว ไม่ส่งหนังสั้นเข้าประกวด จะถูกปรับเป็น 2 เท่าจากทุนที่ได้รับ

ทั้งนี้คณะกรรมการฯจะคัดเลือกเหลือเพียง 40 ทีมเท่านั้น และกำหนดส่งผลงานเข้าประกวด ได้ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561(ภายในเวลา 24.00 น) ประกาศผลผู้เข้ารอบ 28 ทีมสุดท้าย วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ทาง FacebookFanpage : การประกวดหนังสั้น และ : Amuse & Amaze Short Film Contest (Season 2) รวมสื่อต่างๆ ทั้งวิทยุ FM 90.50 เช้าวันเสาร์ก่อนเที่ยง หนังสือพิมพ์และเว็ปไซต์ ต่างๆ เป็นต้น

ประกาศผลผู้ชนะเลิศพร้อมรับรางวัล วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผลงานออกอากาศทาง ททบ.5 (ลำดับที่ 1-28) เทปแรก (Teaser) วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.45 –10.55 น. และทีวีดาวเทียมช่อง TGN (ลำดับที่ 29 – 40) ไปยัง 177 ใน 6 ทวีปทั่วโลก