“หินพัด” เป็นชื่อเรียกก้อนหินขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่บนลานผาหินในพื้นที่หมู่ 13 บ้านยวนสาว ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี ด้วยความมหัศจรรย์ของการตั้งอยู่ของหิน ที่มีฐานหินที่กว้างเพียง 1 เมตร โดยส่วนบนกว้างออกและสูงถึง 6 เมตร กอปรบริเวณฐานเห็นรอยแยกขาดออกจากลานหิน ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าหินพัดมีความศักดิ์สิทธิ์ หากได้มาที่นี่ให้เอามือลูบและโยนเหรียญไปที่ฐานที่เป็นรอยแยกแล้วขอพร อธิษฐานนั้นจะประสบผลสำเร็จตามคำขอ


ด้วยความมหัศจรรย์ที่สรรสร้างโดยธรรมชาติ ผนวกกับพลังแห่งความศรัทธาทำให้ผู้คนทั่วทุกสารทิศต่างแวะเวียนเข้ามาชื่นชม “หินพัด” กันอย่างไม่ขาดสาย สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะขึ้นไปชื่นชมหินพัด จะต้องใช้รถกระบะหรือรถขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อขึ้นไปบนเขา เนื่องจากสภาพเส้นทางเป็นดินและค่อนข้างลาดชัน โดยสามารถนำรถมาจอดไว้ที่หมู่บ้านยวนสาว จากนั้นใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อของชาวบ้านที่มาบริการรับส่งนักท่องเที่ยวขับไปตามเส้นทางที่ลาดชันอีกราว 4 กิโลเมตร จากนั้นเมื่อถึงจุดจอดรถ จะต้องเดินเท้าผ่านสวนยางเข้าไปอีกราว 200 เมตร ก็จะถึงที่ตั้งของหินพัด