วัน พุธที่ 4 สิงหาคม 2564 พระมหาเขมานันท์ ปิยสีโล ป.ธ.9 เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้าและเจ้าคณะเขตลาดพร้าวร่วมกับเรืออากาศโท ธนาเดช  เพ็งสุข (คุณภูมิ) ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มเส้นด้าย และคุณอาภาภรณ์ วรรณสุนธยา ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม และสำนักงานเขตลาดพร้าว  วันพรุ่งนี้ (5 สิงหาคม 2564) กลุ่มเส้นด้าย มูลนิธิแพทย์ชนบท สำนักงานเขตลาดพร้าวให้บริการตรวจหา โควิด-19 เชิงรุกฟรี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 17.00 น.  ณ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม จำนวน 1,000 คน


หากท่านใดสนใจ สามารถเข้ารับตรวจได้ ตามรายละเอียดดังนี้

1.รับบัตรคิวหน้าโรงเรียน  8.00 น.เป็นต้นไป

2.เตรียมเอกสารที่จำเป็นคือ

📍สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

📍ปากกา (ต้องนำมาเอง)

3.ทราบผลทันที

4.กรณีทราบผลว่าติด จะได้รับยาฟาวิพิราเวียร์ พร้อมทั้งนำเข้าสู่ระบบ telemedic สื่อสารกับแพทย์ทันที


  ทั้งนี้ทางวัดและโรงเรียนได้ให้ความร่วมมือเพื่อช่วยชุมชนตามนโยบาย สพฐ. และดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน covid 19 อย่างเคร่งครัด