ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นำคณะนักวิจัยและนักประดิษฐ์ จาก 20 หน่วยงาน 101 ผลงาน เข้าร่วมประกวดและแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 ณ COEX Exhibition hall ศูนย์นิทรรศการ COEX Korea Exhibition Center กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี