กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือองค์กรพันธมิตร ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (TRA) สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย และ ASHRAE Thailand Chapter จัดกิจกรรมและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ใน “งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Bangkok RHVAC 2017) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Bangkok E&E 2017)” ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งร่วมฟังสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169

นางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “Bangkok RHVAC และ Bangkok E&E ถือเป็นงานแสดงสินค้ายิ่งใหญ่ระดับโลกที่จัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ซึ่งเป็นสองอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยในขณะนี้ มีบริษัทร่วมจัดแสดงกว่า 380 บริษัท รวมกว่า 1,000 คูหา และคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 ราย ทั้งจากในประเทศและกลุ่มผู้ซื้อในภูมิภาคเป้าหมาย จีน อาเซียน เอเชีย อินเดีย ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น กรมฯ คาดว่าจะมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าภายในงานไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท”

นอกจากการจัดแสดงสินค้าจากทั้งสองกลุ่มอุตสาหกรรมแล้ว กรมฯ ยังร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรจัดกิจกรรมสัมมนาและการอบรมเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม อาทิ สัมมนาหัวข้อ “แนวโน้มสารทำความเย็นสำหรับเครื่องทำความเย็นในอนาคต” และหัวข้อ “เทคโนโลยีทางเลือกเพื่อการประหยัดพลังงานในระบบเครื่องทำความเย็น” จัดโดยสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย (TRA) สัมมนาหัวข้อ “Low Cost Automation” และ “Skill matrix เพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงาน” จัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรภาคีสุขภาวะ การจัดสัมมนาและการอบรมเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้เฉพาะทาง เช่น “การออกแบบระบบปรับอากาศเพื่อคุณภาพอากาศและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับโบราณสถานศาลาเครื่องราชอิสริยยศฯ พระบรมมหาราชวัง” หัวข้อ “การใช้งานพัดลมหมุนเวียนเพื่อความสุขสบายเชิงความร้อนและประสิทธิภาพพลังงานภายในอาคาร” จัดโดย ASHRAE Thailand Chapter

รวมไปถึงการจัดสัมมนาและการอบรมเชิงวิชาการเพื่อให้ความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป อาทิ สัมมนาหัวข้อ “การลดและเลิกใช้สาร HFCs และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน” และหัวข้อ “หยุดการบาดเจ็บและตายของช่างแอร์ O2 นักบุญหรือซาตาน” หัวข้อ “ความปลอดภัยในการใช้ก๊าซอุตสาหกรรมความดันสูง” จัดโดยกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย (ACAT) ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการจัดส่งอาจารย์เข้ารับฟัง เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปสอนให้แก่ลูกศิษย์ต่อ ทั้งนี้ มุ่งหวังเพื่อให้เกิดการลดการระเบิด บาดเจ็บ พิการ และเสียชีวิต ซึ่งเกิดกันมากในกลุ่มของช่างแอร์ไทยในปัจจุบัน

อีกหนึ่งไฮไลท์ของการจัดงาน คือ กิจกรรมวันโอโซนสากล ประจำปี 2560 ซึ่งกรมโรมงานอุตสาหกรรมมีกำหนดจัดขึ้นภายในงานเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ 30 ปี พิธีสารมอลทรีออล ว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน ซึ่งจะมีการประกวดภาพถ่าย “งานโอโซนสัญจร” จากโรงเรียนทั่วประเทศ การแสดงนิทรรศการ รวมถึงการแสดงของศิลปินชั้นนำด้วย

Bangkok RHVAC 2017 จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Eco Innovation for a Sustainable Future” โดยให้ความสำคัญกับสินค้าที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะที่ Bangkok E&E 2017 จะจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Smart Innovation for an Ultimate Lifestyle” เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่นำนวัตกรรมมาเชื่อมต่อเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้แก่ชีวิตในยุคดิจิตัล โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 98-100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เปิดเจรจาธุรกิจ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. และเปิดจำหน่ายปลีกในวันที่ 10 กันยายน เวลา 10.00-18.00 น.

ผู้สนใจสามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งสัมมนาได้ที่ www.bangkok-rhvac.com และ www.bangkok-electricfair.com หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169