นายวิทยากร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ประสานกับ นายสัญญา เกษตรเจริญกิจ ผู้จัดการใหญ่ สยามไดมอนด์ ห้างสรรพสินค้า 759 ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกในฮ่องกงรับสินค้าข้าวหอมมะลิและข้าวชนิดต่างๆ ซึ่งห้าง 759 ยักษ์ใหญ่ค้าปลีกในฮ่องกงรับสินค้าข้าวหอมมะลิและข้าวชนิดต่างๆ จำนวน 136 ตัน (ล้อตแรก) จากบริษัทสยามไดมอนด์เอ็กปอร์ตประเทศไทย และจะนำเข้าต่อเนื่องทุกสัปดาห์จนครบจำนวนตามข้อตกลง MoU ที่ทำไว้ต่อกระทรวงพาณิชย์ นอกจากนี้ บริษัท 759 Store ได้ทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยติดบนรถบรรทุกของบริษัทโดยเน้นคำว่า “ส่งตรงจากเมืองไทย” เพื่อยกระดับสินค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท 759 Store ได้ทำโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยติดบนรถบรรทุกของบริษัทโดยเน้นคำว่า “ส่งตรงจากเมืองไทย” เพื่อยกระดับสินค้าของบริษัทจากที่เคยนำเข้าข้าวเวียดนามและเปลี่ยนมานำเข้าข้าวจากไทยทั้งหมด