นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มีคณะนักธุรกิจลาตินอเมริการายสำคัญจำนวน 19 ราย จากประเทศชิลี บราซิล และอาร์เจนตินา เข้าพบและหารือในโอกาสที่คณะฯ เดินทางมาเจรจาการค้าในงานแสดงสินค้าอาหาร 2560 หรือ Thaifex – World of Food Asia 2017 โดยได้หารือถึงการขยายความร่วมมือระหว่างไทยและประเทศในลาตินอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีศักยภาพ กลุ่มสินค้าเป้าหมายของไทยในลาตินอเมริกา ได้แก่ ชิ้นส่วน-ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง พลาสติก และเครื่องจักรกล ในขณะที่กลุ่มบริการเป้าหมาย ได้แก่ ร้านอาหารไทย นวดแผนไทย/สปาไทย และโรงแรม


“ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างไทยและลาตินอเมริกาได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีช่องทางที่จะขยายความร่วมมือได้อีกมาก โดยกระทรวงพาณิชย์มีความยินดีที่จะร่วมมือกับภูมิภาคลาตินอเมริกาทั้งในส่วนของภาครัฐผ่านกรอบความตกลงทางการค้าที่ในระดับทวิภาคีซึ่งไทยมีความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับประเทศเปรูและชิลี และผ่านกรอบพหุภาคี เช่น MERCOSUR, ANDEAN, FEALAC, Pacific Alliance เป็นต้น และในส่วนภาคเอกชนผ่านกลไกสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่มีอยู่ทั้ง 3 ประเทศและสถานทูตไทย เพื่อเชื่อมโยง สร้างเครือข่ายธุรกิจ ตลอดจนศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการค้า การลงทุน ความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่สองฝ่ายได้ประโยชน์ระหว่างกัน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ลาตินอเมริกาเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของไทย เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 600 ล้านคน GDP 4.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ มีอัตราการเจริญเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 2 ถึง 2.5 มีเนื้อที่ครอบคลุมประเทศในอเมริกากลาง แคริบเบียนและอเมริกาใต้ มีทรัพยากรอันสมบูรณ์ เป็นแหล่งวัตถุดิบและตลาดการค้าที่สำคัญของโลก ทั้งยังเป็นกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีสัดส่วนของชนชั้นกลางที่มีอัตราซื้อสูงจำนวนมาก

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก กรุงบราซิลเลีย และกรุงบัวเอโนสไอเรส นำคณะนักธุรกิจข้างต้นเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยและเข้าเจรจาการค้าในงาน THAIFEX – World of Food Asia 2017 โดยเป็นนักธุรกิจรายสำคัญในกลุ่มสินค้าอาหารและอื่นๆ อาทิ ก่อสร้างและสาธารณูปโภค ซึ่งคณะนักธุรกิจลาตินอเมริกาเหล่านี้ได้เข้าร่วมพิธีเปิดและกิจกรรมเจรจาธุรกิจในงาน THAIFEX 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าที่ได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในสาม หรือ TOP 3 ของภูมิภาคเอเชีย

บราซิลเป็นคู่ค้าลำดับ 1 ของไทยในภูมิภาคอเมริกาใต้ ในปี 2559 มีมูลค่าการค้าไทย – บราซิลรวม 3,688.05 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นมูลค่าไทยส่งออกไปยังบราซิล 1,526.21 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากบราซิล 2,161.84 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในขณะที่อาร์เจนตินาเป็นคู่ค้าลำดับ 2 ของไทยในภูมิภาคอเมริกาใต้รองจากบราซิล ในปี 2559 มูลค่าการค้าไทย – อาร์เจนตินารวม 1,541.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นมูลค่าไทยส่งออกไปยังอาร์เจนตินา 980.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากอาร์เจนตินา 560.57 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และชิลี เป็นคู่ค้าลำดับ 3 ของไทยในภูมิภาคอเมริกาใต้ ในปี 2559 มูลค่าการค้าไทย – ชิลีรวม 895.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นมูลค่าไทยส่งออกไปชิลี 544.15 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากชิลี 351.02 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยสินค้าส่งออกสำคัญจากไทยไปยังลาตินอเมริกา ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักร ผลิตภัณฑ์ยาง และเหล็ก ขณะที่สินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากลาตินอเมริกา ได้แก่ สินค้าเกษตร ปศุสัตว์ ประมง และเวชภัณฑ์