ฝ่ายบริหารโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค – ถนนรัชดาภิเษก  นำโดย  วัณณะสณฑ์  ลิ้มประสูตร  ผู้จัดการทั่วไปและพนักงาน  พร้อมด้วย ใสศรี  หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้อำนวยการเขตดินแดง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของสำนักงานเขตดินแดง และ เจ้าหน้าที่ทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ร่วมแรงร่วมใจ เก็บขยะมูลฝอยในคลองบางซื่อ เพื่อเปิดเส้นทางระบายน้ำ และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  พร้อมรณรงค์ลดการทิ้งขยะลงในคูคลอง เก็บขยะชิ้นใหญ่ฟรีทุกวัน อาทิตย์ ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร