IMG_4853          เทศบาลเมืองนาสาร ร่วมกับส่วนราชการ ภาครัฐและเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดงาน “เทศกาลเงาะโรงเรียนนาสาร” ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-29 สิงหาคม 2559 ณ ริมคลองฉวาง ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในงานมีกิจกรรมได้แก่ ขบวนแห่รถพฤกษชาติ พิธีทำขวัญเงาะ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดธิดาเงาะโรงเรียนนาสาร กิจกรรม To Be Number One การแข่งขันเดิน-วิ่งเมืองเงาะซุปเปอร์ฮาร์ฟมาราธอน การแข่งขันประชันเสียงนกกรงหัวจุก การแข่งขันชกมวยไทย และการแสดง แสง สี เสียง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองนาสาร 0-7734-1021 ต่อ 108  หรือ www.nasancity.com