นางอรสา อาวุธคม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจวบคีรีขันธ์ ชวนเที่ยวงาน“ท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว และการและงานกาชาด“ ประจำปี 2560 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 -12 มีนาคม ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ชายทะเลอ่าวประจวบฯ หน้าศาลากลางจังหวัด และสะพานสราญวิถี ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เช่น การแสดงแสง สี เสียง พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์

 

 

 

โดยในพิธีเปิดวันแรกมีการแสดง วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของชาวประกวดประจวบฯ และท่านที่สนใจสามารถล่องเรือชมความสวยงามของอ่าวประจวบ ด้วยเรือสำราญ “สามอ่าวปริ้นเซส” พาท่านชมความงามของอ่าวประจวบสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของสามอ่าวเมืองประจวบฯ อย่างใกล้ชิด


นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม “สะพานวัฒนธรรมกลางอ่าวประจวบฯ” รวบรวมงานศิลปะ วัฒนธรรมการแสดงของชาวประจวบ และชาวไทยภูเขาในจังหวัด มาไว้บนสะพานสราญวิถี ให้ทุกท่านได้สัมผัสและชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ดนตรี การละเล่นพื้นบ้าน การสร้างสรรค์งานศิลป์ของเหล่าศิลปิน เพลิดเพลินไปกับนิทรรศการมีชีวิตของหน่วยงานต่างๆ ในรูปแบบ 3 มิติ จำลองหมู่บ้าน “บ้านพ่อเรา…เมืองสามอ่าว” จัดแสดงความรู้ด้านการเกษตร การเลี้ยงปศุสัตว์ ระบบชลประทาน และฝึกอาชีพ การสาธิตแปลงนาข้าว การเลี้ยงวัวนม จำลองบ้านประหยัดพลังงาน นวดแผนไทย การจำหน่ายสินค้า otop เมืองประจวบฯ และของดี 4 ภาค การประกวดการกรีดยางซึ่งจะได้สัมผัสชนบทบรรยากาศหมู่บ้าน