55933

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดเชียงราย แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก” “Amazing Ethnic East-Lanna Culture Fair 2016” ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับ

– นิทรรศการเส้นทางท่องเที่ยว

– เครื่องแต่งกายและดนตรีแห่งชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก

– การแสดงวิถีชีวิต และการละเล่นพื้นบ้านชาติพันธุ์

– บูธจำหน่าย และการสาธิตผลิตภัณฑ์อาหารชาติพันธุ์

– การแสดงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีชาติพันธุ์

– การแสดงแฟชั่นโชว์ชุดอัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์

– การแสดง แสง สี เสียง ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของกลุ่มล้านนาตะวันออก

55930

55931

งานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน 2559

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงราย (ด้านหลัง สนง.ขนส่งจังหวัด)

55932

55929