นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตซอล ท่าทราย แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 5 ต้ายภัยยาเสพติด โดยมีนายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย ข้าราชการ ผู้บริหาร พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายสมุทรสาคร และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

 

 

จากนั้นมีแข่งขันฟุตซอลคู่พิเศษ ระหว่างทีม VIP สมุทรสาคร นำโดยนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กับทีมรวมดารานักแสดงจากค่าย RS ออลสตาร์สมุทรสาคร

 

นายสิริบูรณ์ ทองบางเกาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย กล่าวว่า การแข่งขันฟุตซอล ท่าทราย แชมป์เปียนชิพ ครั้งที่ 5สมุทรสาคร ต้านภัยยาเสพติด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-12 มีนาคม 2560 ที่สนามกีฬาท่าทรายต้านยาเสพติดคลองครุ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภทได้แก่ ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทเยาวชนชาย อายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงทั่วไป และประเภทประชาชนทั่วไป สำหรับการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความสามารถทางด้านกีฬาฟุตซอล มีสถานที่ในการแสดงออกทางด้านกีฬารู้จักการเล่นที่ถูกวิธี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสร้างพื้นฐานการเป็นนักกีฬาที่ดีให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนตลอดจนการต่อต้านยาเสพติดอีกด้วย