นายสมจินต์ ชาญกระบี่ รักษาการ ผจก.อพท .7 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คืนกระเจียวพื้นถิ่นพุหางนาคเพื่อการท่องเที่ยวสู่สากล” ภายใต้โครงการการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเทียวอย่างยั่งยืน (อพท.) โดย สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง (อพท.7) ร่วมกับ วนอุทยานพุม่วง และชมรมอนุรักษ์นำเที่ยวสวนหินพุหางนาค จัดกิจกรรรมขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวพุหางนาคไปพร้อมกับส่งเสริมและสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์พันธุ์กระเจียวพื้นถิ่นในป่าสวนหินพุหางนาค

นายชัชวาล เอี่ยมตาก หัวหน้าวนอุทยานพุม่วง ได้มอบหมายให้ นายจักรพงศ์ อุบาลี เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมฯ และมี นางสาวชมพูนุท ธาราสิทธิโชค เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ อพท.7 เป็นพิธีกร ซึ่งโครงการนี้ นายเมธี แย้มเกษร เจ้าหน้าที่พัฒนาพื้นที่พิเศษ อพท.7 เป็นผู้ประสานหลักตามโครงการ และมีนายวรวีร์ จารุภุมมิก และนางสาวณัฐนันท์ ชาวสวนศรีเจริญ ผู้ปฏิบัติงาน อพท.7 เข้าร่วมกิจกรรมนี้
โดย วนอุทยานพุม่วง และ ชมรมอนุรักษ์นำเที่ยวสวนหินพุหางนาค นายสมเกียรติ สำเร็จทรัพย์ นายชัด ชาวสวน นำทีมเป็นผู้ดำเนินการในการเตรียมความพร้อมการจัดงานร่วมกับ วนอุทยานพุม่วง ตั้งแต่การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การปลูกต้นกล้ากระเจียว การจัดทำเสียมขุดดินซึ่งทำจากไม้ไผ่ การประสานครัวอิ่มทิพย์ในการเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้ร่วมงาน

โดยในวันนี้มีหน่วยงาน/ภาคเอกชน/ภาคประชาชน/นักเรียน นักศึกษาให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 220 คน นางสาวฉัฐพนิต มยูขโชต นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทองนำทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท้าวอู่ทองมาร่วมกิจกรรมจำนวน ประมาณ 20 คน, วนอุทยานพุม่วงและป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่ 245 ป่าเขาตะโกปิดทองและป่าเขาเพชรน้อยและอาสาสมัครนำเที่ยวสวนหินพุหานาค จำนวน 35 คน, ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.อู่ทองและนักศึกษา กศน.อู่ทอง จำนวน 50 คน, อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนอู่ทอง จำนวน 50 คน, อาจารย์และนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพระ จำนวน 50 คน, ผู้แทนชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเมืองโบราณทวารวดีอู่ทอง จำนวน 1 คน, ชาวชุมชนวัดเขาพระ 6 คน และชาวชุมชนศรีสรรเพชญ์ 6 คน, ผู้แทนจากแคมป์อู่ทองสักทอง 5 คน, ผู้แทนไร่ครูประดิษฐ์ 1 คน, ผู้แทนเหลืองเวชการ 1 คน และยังมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กระเจียวขาว พันธุ์ขาวปากเหลืองและพันธุ์ขาว เป็นพืชที่สามารถรับประทาน “ช่อดอกอ่อน” เหมือนกับผักสดทั่วไป ส่วนเหง้ากระเจียวมีสรรพคุณขับลม และใช้รักษาลำไส้ การอนุรักษ์ดอกไม้ป่าพื้นถิ่น ถือเป็นการสร้างความชุ่มชื้นและสร้างความรื่นรมย์ให้กับผืนป่า ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาปลูกป่าและสนุกไปกับการเรียนรู้พืชพันธุ์ทางธรรมชาติและรูปทรงแปลกประหลาดของหินชนิดต่างๆ ที่มีอายุกว่า 450 ล้านปีบนผืนป่าพุหางนาคแห่งนี้

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเดินทางมาท่องเที่ยว สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการหรือนขัตฤกษ์ ติดต่อได้ที่เบอร์ 08-0438-5178 ไกด์สมพงษ์, 08-2584-3969 ไกด์อ้อย, ไกด์ชัด 08-7759-7634, ไกด์สมเกียรติ 08-6798-7581 ชมรมอนุรักษ์สวนหินพุหางนาค