CX_A350 (1)

เครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350-900XWB ลำแรกของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค ได้เริ่มบินจากสนามบินตูลูส ประเทศฝรั่งเศสเข้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ซึ่งเป็นเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 ลำแรกจากจำนวนทั้งหมด 48 ลำ ที่สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิคจะได้รับมอบจากแอร์บัส โดยเครื่องบินรุ่นใหม่นี้ นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการรูปแบบใหม่ล่าสุดแก่ผู้โดยสารในชั้นธุรกิจ ชั้นประหยัดพรีเมี่ยม และชั้นประหยัด เพื่อยกระดับประสบการณ์การเดินทางของผู้โดยสาร ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของคาเธย์ที่ต้องการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารภายใต้ปรัชญา Life Well Travelled