img_5765

           นายณัฐพล ทรัพย์สินสมุทร ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงเวลลิงตัน นิวซีแลนด์ ได้พาคณะนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาคธุรกิจ ทั้ง 7 จากประเทศซามัวและประเทศตองกามาเยือนพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็น1 ในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของ อพท.ที่ได้รับการคัดเลือกของโครงการนี้ โดยนายสมจินต์ ชาญกระบี่ รักษาการผู้จัดการ อพท.7 พร้อมทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อพท.7 ให้การต้อนรับและพาคณะเดินทางสำรวจเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง โรงหล่อวิเชียร พิพิธภัณฑ์จักรยานโบราณบ้านโคกและรับประทานเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษที่บ้านดงเย็น และรับประทานอาหารว่างของบ้านหนองเสือจุดประสงค์ของการเยือนของกลุ่มนักธุรกิจครั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแบบยั่งยืนเชิงอนุรักษ์ ในเมืองไทย

            68480      68482

img_5653       img_5657img_5628

img_5697