กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดฉากยิ่งใหญ่งาน “Thai Tech EXPO 2017”  ที่รวม 3 งานใหญ่มาไว้ในงานเดียว ทั้งThailand Tech Show 2017, TechoMart  และ NSTDA Investors’Day ระดมผลงานวิจัยมากกว่า 700 ผลงาน โชว์ศักยภาพผลงานฝีมือคนไทย รองรับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0  พร้อมให้กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้สนใจทำธุรกิจนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้เลยในสนนราคาแสนถูก เพียง 30,000 บาทต่อชิ้นงาน  คาดมีผู้นักธุรกิจสนใจเข้าชมงานหลักหมื่นราย  ระหว่างวันที่ 20 – 24 กันยายน 2560 ณ ฮอลล์ 105-106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “Thai Tech Expo 2017”   ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด : “เทคโนโลยีไทย…ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยดร.อรรชกากล่าวว่า  งานนี้รวมงานใหญ่ประจำปี 3 งาน คืองาน Thailand Tech Show 2017,  Thailand 4.0 Technology Cluster แสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 6 คลัสเตอร์  และ TechoMart เพื่อนำเสนอผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) รวมถึงบริการต่างๆภายในสังกัดกระทรวงฯ   ซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” รวมทั้งเป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของคนไทย ในการนำมาพัฒนาประเทศและต่อยอดการค้าในเชิงพาณิชย์

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่ โซน TechnoMart ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” นำเสนอพระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรางวัลเกียรติยศที่พระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายจากนานาประเทศ

การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีชุมชน : หมู่บ้านนวัตกรรม (Inno-Village) จำนวน 20 หมู่บ้าน การจัดนิทรรศการเทคโนโลยีเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงเศรษฐกิจสู่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนทำให้สามารถพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศได้ในระยะยาว

โซน Thailand 4.0 Technology Cluster แสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จำนวน 6 คลัสเตอร์ ได้แก่ (1) กลุ่มเทคโนโลยีด้านอาหาร (Food Technology) เช่น การแสดงผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านอาหารของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร  การแสดงผลงานโครงการ Future Food Lab และ การประกวด Food Innopolis Innovation Contest  (2) เทคโนโลยีทางการแพทย์ (Medical Technology) นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีของ Medical Technology ที่จดทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้ว สามารถนำขายสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ เช่น สมุนไพร ชุดตรวจโรค อาหารเสริม ยา หุ่นยนต์ทางการแพทย์ (3) เทคโนโลยีแห่งอนาคต (Future Technology) เป็นการจัดแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่จะส่งผลให้เกิดทิศทางการให้บริการการใช้งาน และคุณประโยชน์ในอนาคต ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เช่น การพัฒนาย่านนวัตกรรม วัสดุวิศวกรรมนาโน อากาศยานไร้คนขับ

(4) โครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure: NQI) ประกอบด้วยความสำคัญของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ  และบทบาทหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง (5) เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ที่มีอยู่ในประเทศและของเหลือใช้จากการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ (6) นิทรรศการคูปองวิทย์เพื่อโอทอป  (STI for OTOP) ที่นำเสนอผลงานการพัฒนาสินค้า OTOP ด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP Life Style (ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องแต่งตัว) พร้อมตัวอย่างผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ คือ โซน Thailand Tech Show จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “อินโนฟิวชั่น : เสริมพลังธุรกิจด้วยวิทย์และเทคโนโลยี (INNO –FUSION : Power Up Business with STI) เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีจาก สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรจากทั่วประเทศ กว่า 350 ผลงาน  โดยนำเสนอในรูปแบบตลาดเทคโนโลยีที่เข้าถึงได้ง่าย ผู้ซื้อพบผู้ขาย ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและพัฒนาในเชิงพาณิชย์ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวอย่างผลงานวิจัยเด่น แบ่งตามกลุ่มเทคโนโลยีสำคัญ อาทิ กลุ่มเครื่องมือ/เครื่องจักร,อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่องแยกเนื้อมะม่วงสุกขนาดเล็ก และ เครื่องตัด-สับบด ต้นข้าวโพดแบบติดรถไถเดินตาม จาก สวทช. อุปกรณ์บอกหมายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับคนตาบอด จาก ม.นเรศวร กลุ่มการแพทย์ เวชสำอางและเวชภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับบรรเทาอาการจากโรคพาร์กินสันในผู้สูงอายุ จาก วว. เครื่องช่วยพยุงเดินต้านแรงโน้มถ่วง แบบอัตโนมัติ จาก ม.เทคโนโลยีสุรนารี กลุ่มเกษตร/ประมง, อาหาร/เครื่องดื่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเบต้ากลูแคนจากเห็ดลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกาต์ และ เครื่องดื่มธัญชาติที่มี GABA สูง จาก กรมวิทยาศาตร์บริการ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม NSTDA Investor Day แสดงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีของ สวทช. และหน่วยงานพันธมิตรที่ได้รับคัดเลือกว่ามีศักยภาพสูงในการลงทุนผลิตสินค้าและบริการ และเปิดเวทีให้นักลงทุนหรือผู้สนใจได้มีโอกาสเลือกซื้อผลงานวิจัยและเทคโนโลยีดังกล่าวเพื่อไปลงทุนหรือสร้างมูลเพิ่มให้กับธุรกิจต่อไปได้

รัฐมนตรีว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์ฯยังกล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลา 5 วัน ของการจัดงาน ยังมีการประชุม เสวนาทางวิชาการ การฝึกอบรมสาธิตเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสร้างอาชีพ การบริการให้คำปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งการเจรจาธุรกิจ (Business Matching/Pitching) ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทย เกิดแรงบันดาลใจในการคิดค้น พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ เพื่อการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 และเป็นเวทีการค้าให้กับผู้ประกอบการหรือนักลงทุนได้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าผลงานวิจัยและเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมไทยต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯยังได้มอบรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 จำนวน  6รางวัล และรางวัลโครงการประกวดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 จำนวน 11 รางวัล ประกอบด้วย สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต และ รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม