คุณสุขสันต์ ยศะสินธ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน ร่วมแจกจ่ายน้ำดื่มให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ที่เพิ่งเปิดให้บริการ (ตั้งอยู่หน้าสำนักงานใหญ่ของ CHAYO) ในโอกาสที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวเปิดให้บริการส่วนต่อขยาย กับประชาชนเป็นวันแรกอีก 4 สถานี  ซึ่งได้แก่ สถานีกรมป่าไม้-สถานีบางบัว-สถานีกรมทหารราบที่ 11- สถานีวัดพระศรีมหาธาตุ เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อให้ประชาชนดับกระหายในช่วงอากาศร้อน และเป็นอีกกิจกรรมเพื่อปลูกฝังพนักงานให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป