นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจลงทุนและบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ธุรกิจให้บริการเจรจาติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ รวมทั้งธุรกิจศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ส่งมอบเครื่องมือช่วยในการใส่ท่อช่วยหายใจแบบมีจอภาพที่ด้ามจับ ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เพื่อเป็นเครื่องมือใช้ทางการแพทย์ สามารถใช้กับผู้ป่วยทุกแผนกของโรงพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยผ่าตัด 

หน่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จะช่วยลดเพิ่มระยะห่างการสัมผัสผู้ป่วยเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ชโย กรุ๊ป (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยมีนาวาอากาศเอก ดนัย ปานแดง พร้อมด้วยผู้บริหารจากทางโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เป็นผู้แทนในการรับมอบ