นางผาสุข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดจำหน่าย “มองต์เฟลอ” น้ำแร่ 100% จากธรรมชาติ ให้การต้อนรับคณะ “ไทยซูเปอร์โมเดล 2020” นำโดย กานต์-ณัฐชา ชยางคานนท์ ผู้ชนะการประกวดไทยซูเปอร์โมเดล 2020 ที่เข้าเยี่ยมเพื่อแสดงความขอบคุณในโอกาสที่มองต์เฟลอเป็นผู้สนับสนุนหลักการประกวด ณ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้