กองบุญ “ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด” โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธรรมดี ร่วมกับ พันเอก ประพนธ์ กิติญาณทรัพย์ รองเสนาธิการ  ผู้แทนกองทัพภาคที่ 1 เรืออากาศโท วิจักษณ์ สองจันทร์ ประธานชมรมรักการทำบุญ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)  มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สโมสร ไลออนส์กรุงเทพ รัตนชาติ และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7-12 (บ้านมั่นคง) คลองเตย จำนวน 220 ครอบครัว รวมที่แจกไปทั้งสิ้น 4,240 ครอบครัว    ทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งต่อพลังแห่งการให้ความปรารถนาดีและการแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโควิด – 19 ในทุกภูมิภาค โดยมี ครูประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ เลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป นิตยา พร้อมพอชื่นบุญ ประธานชุมชน บำรุง สำเนียงงาม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตคลองเตย ร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7-12 (บ้านมั่นคง) เขตคลองเตย เมื่อเร็ว ๆ นี้