สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท) ร่วมกับ บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด  ผู้จัดจำหน่ายเวชภัณฑ์คุณภาพชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมด้วย ข้าราชการและสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ภายใต้แนวคิด “คุณภาพชีวิตที่ดีแบ่งปันกันได้” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมสืบสานพระราชปณิธานแห่งองค์ราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จย่า แม่ฟ้าหลวงของปวงชน ในการพัฒนาคุณชีวิตผู้ด้อยโอกาส เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ซึ่งทรงมีพระชนมายุครบ 120 พรรษาและสมาคมฯ ครบรอบ 50 ปี

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในรูปแบบออกเยี่ยมบ้าน เป็นไปเพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด 19  โดยนำ“ถุงเปี่ยมสุข”ประกอบด้วย ยาชุดสามัญประจำบ้าน เครื่องสำอางทำความสะอาดร่างกาย สิ่งของจำเป็นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มอบให้กับประชาชนในพื้นที่ ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรที่มีรายได้น้อย และกลุ่มหญิงหม้ายที่สามีเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงของผู้ก่อความไม่สงบ จำนวนกว่า 200 ราย  โดยพสกนิกรในพื้นที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ องค์สมเด็จย่า อย่างหาที่สุดมิได้