พล.อ.นภนต์  สร้างสมวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และนายฐิติ ลุจินตานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ธุรกิจข้าวและอาหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ มอบข้าวตราฉัตร และถุงยังชีพให้กับประชาชน ภายใต้โครงการ “ร่วมใจสู้ภัย COVID-19” ณ ชุมชนเกาะหนู ซอยงามวงศ์วาน 47 แยก28

ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน จะมีจำนวนผู้ป่วยที่ลดลง และมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ผลกระทบที่ตามมา ส่งผลต่อเนื่องไปยังภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ยังคงมีกลุ่มคนบางกลุ่ม ในบางพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตในครั้งนี้ และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ

ข้าวตราฉัตร ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหม โดยกรมการสรรพกำลังกลาโหม สนับสนุน
✅ ข้าวตราฉัตร 2,520 กิโลกรัม เพื่อจัดทำถุงยังชีพ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19 ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้งสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ ตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ ในการผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

ซึ่งที่ผ่านมา ข้าวตราฉัตรให้ความช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และพันธมิตรร้านอาหารที่เดือดร้อนจากวิกฤตฯ ดังกล่าว ภายใต้โครงการ “ร่วมใจสู้ภัยCOVID-19” รวมมูลค่าการสนับสนุนกว่า 11 ล้านบาท

ข้าวตราฉัตร ขอสนับสนุนเคียงข้างคนไทย เราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน