ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลหล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา นางวิภาดา ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายนเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา นายแพทย์ สสจ.พังงา นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ร่วมมอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือจากกาชาดพังงาให้กับนักศึกษา กศน.ที่เป็นคนพิการ รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 158 ราย เพื่อเป็นกำลังใจให้นักศึกษา กศน. ได้มีสภาพจิตใจที่เข็มแข็ง มีพลังที่จะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้wfh
นางบุษบา ณะแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.พังงา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งได้ส่งผลกระทบไปถึงประชาชนในทุกกลุ่มอาชีพ สำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ในการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาดโอกาสและผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา ให้ได้รับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ตลอดจนระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ทางสำนักงาน กศน.จังหวัดพังงา จึงระดมทุนจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดทำถุงยังชีพ ส่งมอบมอบให้นักศึกษา กศน.ที่ได้รับผลกระทบสู้กับภัยโควิด-19 เพื่อจะได้ก้าวผ่านภัยร้ายครั้งนี้ไปด้วยกัน