การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก  ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) จัดตั้ง “ตู้ กนอ.ปันสุข” ใส่ตู้ อิ่มใจ หยิบไป อิ่มท้อง ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบ กนอ.สำนักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรม และท่าเรืออุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและส่งต่อน้ำใจ แบ่งปันสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาจากการไม่มีงานทำและส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เมื่อเร็วๆ นี้