นางมาลี โชคลํ้าเลิศ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Bangkok RHVAC) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Bangkok E&E) ปี 2560 ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น และกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมเครื่องทำความเย็นไทย เมื่อเร็วๆ นี้ว่า คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ ได้หารือและมีความเห็นร่วมกันว่าจะใช้การจัดงานแสดงสินค้าในครั้งนี้เป็นเวทีแสดงศักยภาพของทั้งสองอุตสาหกรรมของไทย ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากล และในด้านนวัตกรรมสินค้าที่สอดรับกับบริบทโลกในปัจจุบัน

“ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญของโลกในกลุ่มสินค้าดังกล่าว โดยปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกในการผลิตและส่งออก ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (HDD) ซึ่งใช้ในระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) ในการจัดเก็บข้อมูล โดยเฉพาะจากโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งมีขนาดของข้อมูลจากผู้ใช้ทั่วโลกขยายใหญ่ขึ้นมากทุกปี นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศอันดับสองของโลก และผลิตตู้เย็นเป็นอันดับสี่ของโลก ดังนั้น เรื่องคุณภาพสินค้าจากประเทศไทยจึงเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างไม่ต้องสงสัย สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยยังมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดงานในครั้งนี้จึงจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Eco Innovation for a Sustainable Future” โดยให้ความสำคัญกับสินค้าที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม และแนวคิด “Smart Innovation for an Ultimate Lifestyle” เพื่อนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมต่อเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนได้ เป็นต้น”

“กรมฯ ตั้งเป้าทั้งสองงานมีผู้เข้าจัดแสดงสินค้าภายในงานกว่า 1,000 คูหา และมีผู้เข้าชมงานไม่น้อยกว่า 10,000 คน ทั้งจากในประเทศและกลุ่มผู้ซื้อในภูมิภาคเป้าหมาย ประกอบด้วย อาเซียน เอเชียใต้ แอฟริกา ตะวันออกกลาง และลาตินอเมริกา และคาดว่าจะมีมูลค่าการสั่งซื้อสินค้าภายในงานไม่ต่ำกว่า 3,000 ล้านบาท”อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกล่าว

งานแสดงสินค้าเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Bangkok RHVAC 2017) และงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Bangkok E&E 2017) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 10 กันยายน 2560
เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ผู้สนใจสามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok-rhvac.com และ www.bangkok-electricfair.com