นางสงกรานต์ปีนี้ ทรงนามว่า กาฬกิณี เทวี ทรงพาหุรัตน์ ทัดดอกมณทาแก้วมรกตเป็นอาภรณ์ ภักษาหาร ถั่วงา พระหัตถ์ขวา ทรงขอช้าง พระหัตถ์ซ้าย ทรงปืน เสด็จไสยาสน์ หลับเนตรบนหลังช้าง
ท่านหญิง ท่านชาย ในปีนี้ ให้หมั่นสวดมนต์ภาวนา รักษาศีลห้า จะแคล้วคลาดปลอดภัย งานการจะเจริญ เป็นอัศจรรย์ เหนือมนุษย์ทั้งปวง

อาจารย์ ชัย ขุนอำไพ
โหราศาสตร์ , ฮวงจุ้ย , พิธีมงคล
36/15 ถนอมมิตรพาร์ค ตึก 2 ขั้น 1
ถนน วัชรพล รามอินทรา 65 กรุงเทพมหานคร
โทร 085-339-3112