คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรพานักศึกษาทุกชั้นปีของ คณะโบราณคดี ลงฝึกภาคสนามการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองโบราณอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี บริเวณเนินพลับพลา-สวนพลู ระหว่างวันที่ 5-19 มิ.ย.60 #เชิญนักโบราณคดีในภูมิภาคอาเซียนร่วมชมการขุดค้นทางโบราณคดีในครั้งนี้ด้วย โดยวันที่ 10 มิถุนายน 2560 นายสมจินต์ ชาญกระบี่ รอง ผจก.อพท.7 ลงพื้นที่บริเวณเนินพลับพลา ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับคณะนักวิชาการโบราณคดีในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับ คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว คณะบดีฯ และ ผศ.ดร.สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง ซึ่งเป็นผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาเมืองโบราณอู่ทองเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนกับ อพท. ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรยังได้พานักโบราณคดีอาเซียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อีกด้วย